HP LaserJet Enterprise M605 series - Tác vụ in bổ sung

background image

Tác vụ in bổ sung

Hãy truy cập

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Hướng dẫn có sẵn để thực hiện các tác vụ in cụ thể, như các tác vụ sau:

Tạo và sử dụng các cài đặt hoặc lối tắt in

Chọn khổ giấy, hoặc dùng khổ giấy tùy chỉnh

Chọn hướng của trang

Tạo một tập sách mỏng

Co giãn tài liệu cho vừa khổ giấy cụ thể

In trang đầu hoặc trang cuối của tài liệu trên giấy khác nhau

In hình mờ trên tài liệu

VIWW

Thao tác in (Windows) 53