HP LaserJet Enterprise M605 series - In thủ công trên cả hai mặt (Windows)

background image

In thủ công trên cả hai mặt (Windows)

Dùng quy trình này cho các sản phẩm không có lắp khay in hai mặt tự động hoặc để in trên giấy mà

khay in hai mặt không hỗ trợ.

1.

Từ chương trình phần mềm, chọn tùy chọn Print (In).

2.

Chọn sản phẩm từ danh sách máy in, rồi nhấp hoặc chạm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc

nút Preferences (Tùy chọn) để mở trình điều khiển in.

GHI CHÚ:

Tên nút có thể khác nhau do các chương trình phần mềm khác nhau.

GHI CHÚ:

Để truy cập các tính năng này từ màn hình Start (Bắt đầu) của Windows 8 hoặc 8.1,

chọn Devices (Thiết bị), chọn Print (In) và chọn máy in.

3.

Nhấp vào tab Finishing (Kết thúc).

4.

Chọn hộp chọn Print On Both Sides (Manually) (In Hai mặt (Thủ công)). Bấm nút OK để in mặt

đầu tiên của lệnh in.

5.

Lấy xếp giấy đã in từ ngăn giấy ra và đặt nó vào Khay 1.

6.

Nếu được nhắc, hãy chạm vào nút thích hợp trên bảng điều khiển để tiếp tục.

VIWW

Thao tác in (Windows) 51