HP LaserJet Enterprise M605 series - Вкладка Print (Друк)

background image

Вкладка Print (Друк)

Таблиця 5-3

Вкладка Fax (Факс) вбудованого веб-сервера HP

Меню

Опис

Retrieve from USB Setup (Виклик із

налаштування USB)

Увімкнення або вимкнення меню

Retrieve from USB

(Виклик із USB) на панелі

керування.

70

Розділ 5 Обслуговування виробу

UKWW

background image

Таблиця 5-3

Вкладка Fax (Факс) вбудованого веб-сервера HP (продовження)

Меню

Опис

Manage Stored Jobs (Керування

збереженими завданнями)

Увімкнення або вимкнення можливості зберігати завдання у пам’яті виробу.

Дає змогу налаштувати параметри збереження завдань.

Adjust Paper Types (Налаштування

типів паперу)

Дає змогу змінити стандартні параметри, якщо виникають проблеми з якістю друку

на певному типі паперу.

Restrict Color (Обмеження кольору)

(лише для пристроїв, які підтримують

кольоровий друк)

Дозвіл або обмеження можливості кольорового друку.

Встановлені дозволи можуть стосуватися окремих користувачів або завдань,

надісланих із певних програм.

General Print Settings (Загальні

параметри друку)

Визначення налаштувань для всіх завдань друку.

Manage Trays (Керування лотками)

Дозволяє налаштувати параметри лотків.