HP LaserJet Enterprise M605 series - Вкладка Information (Інформація)

background image

Вкладка Information (Інформація)

Таблиця 5-1

Вкладка Information (Інформація) вбудованого веб-сервера HP

Меню

Опис

Device Status (Стан пристрою)

Показує дані про стан пристрою та приблизний залишковий ресурс витратних

матеріалів HP. Тут також вказано тип і розмір паперу, встановленого для кожного

лотка. Щоб змінити стандартні налаштування, клацніть Change Settings (Змінити

налаштування).

Job Log (Журнал завдань)

Відображення зведення всіх оброблених на виробі завдань.

Configuration Page (Сторінка

конфігурації)

Показує інформацію, подану на сторінці конфігурації.

Supplies Status Page (Сторінка стану

витратних матеріалів)

Показує стан витратних матеріалів пристрою.

Event Log Page (Сторінка журналу

подій)

Показує список усіх подій та помилок пристрою. Посилання HP Instant Support

(Служба миттєвої підтримки НР) (в області Other Links (Інші посилання) на всіх

сторінках вбудованого веб-сервера HP) дає змогу перейти до набору динамічно

оновлюваних веб-сторінок, які допоможуть у вирішенні різноманітних проблем. Ці

сторінки також містять інформацію про доступні додаткові послуги щодо виробу.

Usage Page (Сторінка експлуатації)

Відображає звіт про кількість сторінок, надрукованих виробом, групуючи їх за

розміром, типом та трактом проходження паперу.

Device Information (Інформація про

пристрій)

Відображає мережеве ім’я виробу, адресу і відомості про модель. Щоб змінити ці

записи, клацніть Device Information (Інформація про пристрій) на вкладці General

(Загальні).

Control Panel Snapshot (Знімок панелі

керування)

Показує зображення поточного екрана на дисплеї панелі керування.

Друк

Завантажте готовий для друку файл із комп’ютера, щоб надрукувати його. Для

друку файлу на пристрої використовуються стандартні параметри друку.

Printable Reports and Pages (Звіти та

сторінки з можливістю друку)

Перелік внутрішніх звітів і сторінок пристрою. Виберіть один або кілька елементів,

які потрібно надрукувати чи переглянути.

UKWW

Розширене налаштування вбудованого веб-сервера HP (EWS)

69