HP LaserJet Enterprise M605 series - Усунення застрягань паперу в додатковому лотку великої місткості на 1500 аркушів

background image

Усунення застрягань паперу в додатковому лотку великої місткості на 1500

аркушів

Для усунення застрягання у лотку великої місткості на 1500 аркушів виконайте описані нижче дії. У

випадку застрягання на панелі керування з’явиться анімована індикація, яка допоможе усунути

застрягання.

1.

Відкрийте передню кришку лотка.

3

2.

Вийміть стос паперу.

UKWW

Усунення застрягання паперу 101

background image

3.

Якщо край застряглого паперу видно в області механізму

подавання, повільно витягніть папір із виробу (Не тягніть

папір різко, так він порветься). Якщо паперу не видно,

подивіться в області верхньої кришки.

4.

Стежте за тим, щоб папір не був вище лінії заповнення на

напрямних паперу, і передній край стосу паперу було

вирівняно зі стрілками.

5.

Закрийте передню кришку лотка.

102 Розділ 6 Вирішення проблем

UKWW