Довідка HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Посібник користувача

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Посібник користувача

background image

Авторські права і ліцензія

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи

переклад без попереднього письмового

дозволу, окрім випадків, дозволених згідно

законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація може

бути змінена без додаткових повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів та

послуг НР викладено в положеннях прямої

гарантії, яка додається до цих товарів та

послуг. Жодна інформація, що міститься у

цьому документі, не може бути витлумачена

як така, що містить додаткові гарантійні

зобов'язання. Компанія HP не несе

відповідальності за технічні помилки,

пропуски або помилки редагування, що

можуть міститися у цьому документі.

Номер виробу: E6B67-90939

Edition 1, 4/2015

Товарні знаки

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

та

PostScript

®

є товарними знаками Adobe

Systems Incorporated.

Apple і емблема Apple є товарними знаками

компанії Apple Computer, Inc.,

зареєстрованими в США та інших країнах/

регіонах. iPod є товарним знаком компанії

Apple Computer, Inc. Товарний знак iPod

можна копіювати лише на законних

підставах або з дозволу правовласників.

Крадіжка музики заборонена.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP та

Windows Vista® є зареєстрованими у США

товарними знаками корпорації Майкрософт.

UNIX

®

є зареєстрованим товарним знаком The

Open Group.

background image

Зміст

1 Оглядова інформація про виріб ................................................................................................................... 1

Вигляд виробу ...................................................................................................................................................... 1

Вигляд пристрою спереду ................................................................................................................ 2
Вигляд пристрою ззаду ..................................................................................................................... 3
Порти інтерфейсу ............................................................................................................................... 4
Вигляд панелі керування (4-рядкова панель керування, лише моделі n та dn) ........................ 4
Вигляд панелі керування (сенсорна панель керування, лише модель х) ................................... 5

Характеристики виробу ....................................................................................................................................... 8

Технічні характеристики ................................................................................................................... 8
Підтримувані операційні системи .................................................................................................. 10
Рішення для мобільного друку ...................................................................................................... 12
Розміри виробу ................................................................................................................................. 13

Розміри виробу на момент продажу ........................................................................... 13
Розміри приладдя подачі і виходу .............................................................................. 15
Розміри для окремих комбінацій виробу і додаткового приладдя ......................... 18

Перша комбінація ....................................................................................... 19
Дуга комбінація ........................................................................................... 19
Третя комбінація ......................................................................................... 20

Споживання електроенергії, електротехнічні характеристики та акустична емісія ................ 21
Експлуатаційні умови ...................................................................................................................... 22

Встановлення апаратного і програмного забезпечення ................................................................................ 23

2 Лотки для паперу ...................................................................................................................................... 25

Завантаження лотка 1 ....................................................................................................................................... 26

Вступ ................................................................................................................................................. 26
Орієнтація паперу лотка 1 .............................................................................................................. 28

Завантаження лотка 2 та лотків на 500 аркушів ............................................................................................ 29

Вступ ................................................................................................................................................. 29
Орієнтація паперу в лотку 2 і лотках на 500 аркушів .................................................................. 31

Завантаження додаткового лотка великої місткості на 1500 аркушів ........................................................ 32

Вступ ................................................................................................................................................. 32
Завантаження паперу в лоток ........................................................................................................ 32

UKWW

iii

background image

Завантаження додаткового нестандартного лотка середнього розміру .................................................... 34

Вступ ................................................................................................................................................. 34
Налаштування виробу для використання нестандартного лотка середнього розміру .......... 34
Завантаження паперу в нестандартний лоток середнього розміру .......................................... 35
Налаштування орієнтації паперу у нестандартному лотку середнього розміру ...................... 36

Завантаження конвертів ................................................................................................................................... 37

Вступ ................................................................................................................................................. 37
Орієнтація конвертів ....................................................................................................................... 38

3 Витратні матеріали, аксесуари і частини .................................................................................................... 39

Замовлення витратних матеріалів, приладдя і частин .................................................................................. 40

Замовлення ...................................................................................................................................... 40
Витратні матеріали та аксесуари ................................................................................................... 40
Деталі для самостійної заміни користувачем ............................................................................... 42

Заміна картриджів із тонером ........................................................................................................................... 44

Вступ ................................................................................................................................................. 44
Інформація про картридж із тонером ............................................................................................ 44
Знімання та заміна картриджів ...................................................................................................... 45

Заміна картриджа зі скріпками ......................................................................................................................... 49

Вступ ................................................................................................................................................. 49
Знімання та заміна картриджа зі скріпками .................................................................................. 49

4 Друк .......................................................................................................................................................... 51

Завдання друку (Windows) ................................................................................................................................ 52

Як друкувати (Windows) .................................................................................................................. 52
Автоматичний друк з обох сторін (Windows) ................................................................................ 53
Двосторонній друк із подачею вручну (Windows) ........................................................................ 53
Друк кількох сторінок на одному аркуші (Windows) ................................................................... 54
Вибір типу паперу (Windows) .......................................................................................................... 54
Додаткові завдання друку ............................................................................................................. 54

Завдання друку (OS X) ....................................................................................................................................... 56

Як друкувати (OS X) ......................................................................................................................... 56
Автоматичний друк з обох сторін аркуша (OS X) .......................................................................... 56
Друк з обох сторін аркуша з подаванням паперу вручну (OS X) ................................................. 56
Друк кількох сторінок на одному аркуші (OS X) ........................................................................... 57
Вибір типу паперу (OS X) ................................................................................................................. 57
Додаткові завдання друку ............................................................................................................. 57

Збереження завдань у пам’яті виробу для подальшого друку .................................................................... 58

Вступ ................................................................................................................................................. 58
Створення збереженого завдання (Windows) ............................................................................... 58
Створення збереженого завдання (OS X) ...................................................................................... 59

iv

UKWW

background image

Друк збереженого завдання .......................................................................................................... 60
Видалення збереженого завдання ................................................................................................ 61

Мобільний друк .................................................................................................................................................. 62

Вступ ................................................................................................................................................. 62
Друк Wi-Fi Direct та NFC ................................................................................................................... 62
HP ePrint з використанням ел. пошти ............................................................................................ 62
Програмне забезпечення HP ePrint ................................................................................................ 63
AirPrint ............................................................................................................................................... 64
Вбудована функція друку Android ................................................................................................. 64

Друк через роз'єм USB ....................................................................................................................................... 65

Вступ ................................................................................................................................................. 65
Увімкнення роз'єм USB для друку .................................................................................................. 65
Друк документів через порт USB ................................................................................................... 66

5 Обслуговування виробу .............................................................................................................................. 67

Розширене налаштування вбудованого веб-сервера HP (EWS) ................................................................... 68

Вступ ................................................................................................................................................. 68
Відкривання вбудованого веб-сервера HP ................................................................................... 68
Функції вбудованого веб-сервера HP ........................................................................................... 69

Вкладка Information (Інформація) ............................................................................... 69
Вкладка General (Загальні) ........................................................................................... 70
Вкладка Print (Друк) ..................................................................................................... 70
Вкладка Troubleshooting (Усунення несправностей) ................................................ 71
Вкладка Security (Безпека) ........................................................................................... 72
Вкладка HP Web Services (Веб-послуги НР) ................................................................ 72
Вкладка Networking (Робота в мережі) ....................................................................... 73
Список Other Links (Інші посилання) ............................................................................ 74

Розширене налаштування за допомогою програми HP Utility для OS X ...................................................... 75

Запуск HP Utility ............................................................................................................................... 75
Функції службової програми HP Utility .......................................................................................... 75

Конфігурація мережевих параметрів ІР .......................................................................................................... 77

Застереження про спільний доступ до принтерів ........................................................................ 77
Перегляд або зміна мережевих параметрів .................................................................................. 77
Перейменування пристрою в мережі ............................................................................................ 77
Ручне налаштування параметрів IPv4 TCP/IP за допомогою панелі керування ....................... 78
Ручне налаштування параметрів IPv6 TCP/IP за допомогою панелі керування ....................... 79
Швидкість з'єднання і параметри двостороннього друку .......................................................... 79

Функції безпеки пристрою ................................................................................................................................ 81

Вступ ................................................................................................................................................. 81
Положення про безпеку .................................................................................................................. 81
IP Security .......................................................................................................................................... 81

UKWW

v

background image

Налаштування або зміна пароля системи за допомогою будованого веб-сервера ................. 81
Увійдіть у систему виробу. .............................................................................................................. 82
Підтримка шифрування. Захищений високоефективний жорсткий диск HP ........................... 82
Блокування механізму форматування .......................................................................................... 83

Економні параметри .......................................................................................................................................... 84

Вступ ................................................................................................................................................. 84
Друк у режимі EconoMode (Економний режим) ............................................................................ 84
Встановлення таймера сну і налаштування пристрою на споживання щонайбільше 1 Вт ..... 84

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 86
Оновлення програмного забезпечення та мікропрограми ............................................................................ 87

6 Вирішення проблем ................................................................................................................................... 89

Підтримка користувачів .................................................................................................................................... 90
Довідка панелі керування ................................................................................................................................. 91
Відновлення заводських налаштувань за замовчуванням ........................................................................... 92

Вступ ................................................................................................................................................. 92
Відновлення заводських налаштувань на панелі керування пристрою ................................... 92
Відновлення заводських налаштувань через вбудований веб-сервер НР (лише для
пристроїв, підключених до мережі) .............................................................................................. 92

На панелі керування виробу з'являється повідомлення "Cartridge is low" (Ресурс картриджа
вичерпується) або "Cartridge is very low" (Ресурс картриджа майже вичерпано) ...................................... 94

Зміна налаштування найнижчого рівня ресурсу .......................................................................... 94

Для пристроїв із підтримкою факсового зв'язку ........................................................ 94

Order supplies (Замовлення витратних матеріалів) ...................................................................... 95

Пристрій не підхоплює папір або неправильно подає аркуші ...................................................................... 96

Вступ ................................................................................................................................................. 96
Пристрій не підхоплює папір .......................................................................................................... 96
Пристрій захоплює кілька аркушів паперу ................................................................................... 96

Усунення застрягання паперу ........................................................................................................................... 97

Вступ ................................................................................................................................................. 97
Місця застрягання ............................................................................................................................ 97
Автонавігація для усунення застрягання ...................................................................................... 98
Регулярно або часто застрягає папір? ........................................................................................... 98
Усунення застрягань паперу в лотку 1 .......................................................................................... 99
Усунення застрягання паперу в лотку 2 та лотках на 500 аркушів ............................................ 99
Усунення застрягань паперу в додатковому лотку великої місткості на 1500 аркушів ........ 101
Усунення застрягань паперу в області картриджа з тонером .................................................. 103
Усунення застрягань у задньому вихідному відсіку .................................................................. 106
Усунення застрягань в області термофіксатора ......................................................................... 107
Усунення застрягань паперу у вихідному відсіку ....................................................................... 112
Усунення застрягань у пристрої двостороннього друку ........................................................... 112

vi

UKWW

background image

Усунення застрягань в області лотка подавання конвертів ..................................................... 114
Усунення застрягань паперу у лотку для листів з 5-ма відсіками ............................................ 115
Усунення застрягань в укладальнику чи зшивачі/укладальнику ........................................... 117

Усунення застрягань в укладальнику чи зшивачі/укладальнику ......................... 117
Усунення застрягань скріпок у зшивачі/укладальнику .......................................... 119

Покращення якості друку ............................................................................................................................... 121

Вступ ............................................................................................................................................... 121
Друк з іншої програми ................................................................................................................... 121
Перевірка налаштування типу паперу для друку ..................................................................... 121

Перевірка параметра типу паперу (Windows) .......................................................... 121
Перевірка вибраного типу паперу (OS X) .................................................................. 121

Перевірка стану картриджа з тонером ....................................................................................... 122
Очищення виробу .......................................................................................................................... 122

Друк сторінки очищення ............................................................................................ 122

Перевірка картриджа з тонером .................................................................................................. 123
Перевірка паперу та умов друку .................................................................................................. 123

Крок 1. Використовуйте папір, що відповідає специфікаціям НP ......................... 123
Крок 2. Перевірка умов друку .................................................................................... 123
Крок 3. Індивідуальне вирівнювання лотка ............................................................ 124

Використання іншого драйвера друку ........................................................................................ 124

Усунення несправностей дротового підключення ....................................................................................... 126

Вступ ............................................................................................................................................... 126
Незадовільне фізичне під'єднання .............................................................................................. 126
У комп'ютері використовується неправильна ІР-адреса для пристрою ................................. 126
Не вдається встановити зв'язок між комп'ютером та виробом ................................................ 126
Пристрій використовує неправильне з'єднання та подвійні налаштування мережі .............. 127
Нове програмне забезпечення стало причиною проблем із сумісністю .................................. 127
Неправильно налаштований комп'ютер або робоча станція ................................................... 127
Вимкнено пристрій або неправильні інші мережеві налаштування ........................................ 127

Покажчик .................................................................................................................................................... 129

UKWW

vii

background image

viii

UKWW

background image

1