HP LaserJet Enterprise M605 series - Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

background image

Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

1.

Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.

a.

Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın.

TRWW

Kablolu ağ sorunlarını çözme 119

background image

Windows için Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve

Enter

tuşuna basın.

OS X için Uygulamalar'a, ardından Araçlar'a gidin ve Terminal'i açın.

b.

Önce ping, ardından ürününüzün IP adresini yazın.

c.

Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.

2.

Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının,

ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.