HP LaserJet Enterprise M605 series Yardım

background image

Kullanım Kılavuzu

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz

konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık

garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Parça numarası: E6B67-90919

Edition 1, 4/2015

Ticari Markalar

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ve

PostScript

®

, Adobe Systems Incorporated

kuruluşunun ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer, Inc.

kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/

bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod,

Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari

markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak sahibi

tarafından izin verilmiş kopyalama içindir.

Müzik hırsızlığı yapmayın.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli ticari

markasıdır.

background image

İçindekiler

1 Ürüne genel bakış .......................................................................................................................................... 1

Ürün görünümleri .................................................................................................................................................. 1

Ürünün önden görünümü .................................................................................................................... 2
Ürünün arkadan görünümü ................................................................................................................. 3
Arabirim bağlantı noktaları ................................................................................................................. 4
Kontrol paneli görünümü (4 satırlı kontrol paneli, yalnızca n ve dn modelleri) ................................ 4
Kontrol paneli görünümü (dokunmatik ekran kontrol paneli, yalnızca x modelleri) ........................ 5

Ürün özellikleri ....................................................................................................................................................... 7

Teknik özellikler .................................................................................................................................. 7
Desteklenen işletim sistemleri ........................................................................................................... 9
Mobil yazdırma çözümleri ................................................................................................................. 10
Ürün boyutları ................................................................................................................................... 11

Satıldıkları şekilde ürünlerin boyutları ........................................................................... 11
Giriş ve çıkış aksesuarlarının boyutları ........................................................................... 13
Ürünler ve isteğe bağlı aksesuarlarının örnek birleşimlerinin boyutları ....................... 16

Bir numaralı birleşim .................................................................................... 17
İki numaralı birleşim ..................................................................................... 17
Üç numaralı birleşim ..................................................................................... 18

Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar .......................................................... 19
İşletim ortamı aralığı ......................................................................................................................... 20

Ürün donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi ................................................................................................. 21

2 Kağıt tepsileri ............................................................................................................................................. 23

Tepsi 1'e kağıt yerleştirin .................................................................................................................................... 24

Giriş .................................................................................................................................................... 24
Tepsi 1 kağıt yönü ............................................................................................................................. 26

Tepsi 2'yi ve 500 yapraklık tepsileri yükleme ..................................................................................................... 27

Giriş .................................................................................................................................................... 27
Tepsi 2 ve 500 yapraklık tepsilerin kağıt yönü ................................................................................. 29

İsteğe bağlı 1500 yapraklık yüksek kapasiteli tepsiye kağıt yükleme ............................................................... 30

Giriş .................................................................................................................................................... 30
Tepsiyi doldurun ................................................................................................................................ 30

TRWW

iii

background image

İsteğe bağlı özel ortam tepsisine kağıt yükleme ................................................................................................ 32

Giriş .................................................................................................................................................... 32
Ürünü özel ortam tepsisi için yapılandırma ...................................................................................... 32
Özel ortam tepsisine kağıt yükleme ................................................................................................. 33
Özel ortam tepsisi kağıt yönü ........................................................................................................... 34

Zarf yerleştirme ................................................................................................................................................... 35

Giriş .................................................................................................................................................... 35
Zarf yönü ........................................................................................................................................... 36

3 Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçalar ..................................................................................................... 37

Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve parçalar için sipariş verme ............................................................................ 38

Sipariş etme ....................................................................................................................................... 38
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ...................................................................................................... 38
Müşteri tarafından onarılabilir parçalar ........................................................................................... 39

Toner kartuşunu değiştirme ................................................................................................................................ 41

Giriş .................................................................................................................................................... 41
Toner kartuşu bilgileri ....................................................................................................................... 41
Kartuşu çıkarma ve takma ................................................................................................................ 42

Zımba kartuşunu değiştirme ............................................................................................................................... 46

Giriş .................................................................................................................................................... 46
Zımba kartuşunu çıkarma ve takma ................................................................................................. 46

4 Yazdırma .................................................................................................................................................... 47

Yazdırma görevleri (Windows) ............................................................................................................................ 48

Nasıl tarama yapılır (Windows) ......................................................................................................... 48
Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows) ........................................................................... 49
Her iki yüze elle yazdırma (Windows) ............................................................................................... 49
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows) ...................................................................... 50
Kağıt türünü seçme (Windows) ......................................................................................................... 50
Ek yazdırma görevleri ....................................................................................................................... 50

Yazdırma görevleri (OS X) .................................................................................................................................... 52

Nasıl yazdırılır (OS X) ......................................................................................................................... 52
Her iki yüze otomatik yazdırma (OS X) ............................................................................................. 52
Her iki yüze elle yazdırma (OS X) ...................................................................................................... 52
Yaprak başına birden fazla sayfa yazdırma (OS X) ........................................................................... 52
Kağıt türünü seçme (OS X) ................................................................................................................ 53
Ek yazdırma görevleri ....................................................................................................................... 53

Daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini üründe depolayın. ........................................................................ 54

Giriş .................................................................................................................................................... 54
Depolanan iş oluşturma (Windows) .................................................................................................. 54
Depolanan iş oluşturma (OS X) ......................................................................................................... 55

iv

TRWW

background image

Depolanan bir işi yazdırma ................................................................................................................ 56
Depolanan bir işi silme ...................................................................................................................... 56

Mobil yazdırma .................................................................................................................................................... 58

Giriş .................................................................................................................................................... 58
Wi-Fi Doğrudan Yazdırma ve NFC Baskı ............................................................................................ 58
E-posta ile HP ePrint ......................................................................................................................... 58
HP ePrint yazılımı .............................................................................................................................. 59
AirPrint ............................................................................................................................................... 59
Android katıştırılmış yazdırma .......................................................................................................... 60

USB bağlantı noktasından yazdırma ................................................................................................................... 61

Giriş .................................................................................................................................................... 61
USB bağlantı noktasını yazdırma için etkinleştirme ......................................................................... 61
USB belgelerini yazdırma .................................................................................................................. 62

5 Ürünü yönetme ............................................................................................................................................ 63

HP Katıştırılmış Web Sunucusuyla (EWS) gelişmiş yapılandırma ....................................................................... 64

Giriş .................................................................................................................................................... 64
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na (EWS) erişim ............................................................................... 64
HP Gömülü Web Sunucusu özellikleri ............................................................................................... 65

Bilgi sekmesi ................................................................................................................... 65
Genel sekmesi ................................................................................................................. 66
Yazdır sekmesi ................................................................................................................ 66
Sorun Giderme sekmesi .................................................................................................. 67
Güvenlik sekmesi ............................................................................................................ 67
HP Web Hizmetleri sekmesi ............................................................................................ 68
Ağ İşlemleri sekmesi ....................................................................................................... 68
Diğer Bağlantılar listesi .................................................................................................. 69

OS X için HP Utility ile gelişmiş yapılandırma ...................................................................................................... 71

HP Utility'yi açma .............................................................................................................................. 71
HP Utility özellikleri ........................................................................................................................... 71

IP ağ ayarlarını yapılandırma .............................................................................................................................. 73

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ....................................................................................... 73
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme ..................................................................................... 73
Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma ............................................................................................ 73
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma .............................................. 74
IPv6 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma .............................................. 74
Bağlantı hızı ve çift taraflı ayarları .................................................................................................... 75

Ürün güvenlik özellikleri ...................................................................................................................................... 77

Giriş .................................................................................................................................................... 77
Güvenlik bildirimleri .......................................................................................................................... 77
IP Güvenliği ........................................................................................................................................ 77

TRWW

v

background image

Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak sistem parolasını atayın veya değiştirin ....................... 77
Üründe oturum açma ........................................................................................................................ 78
Şifreleme desteği: HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Diskler .................................................. 78
Formatlayıcıyı kilitleme .................................................................................................................... 78

Ekonomi ayarları .................................................................................................................................................. 79

Giriş .................................................................................................................................................... 79
EconoMode ile yazdırma ................................................................................................................... 79
Uyku zamanlayıcısını ayarlayın ve ürünü 1 watt veya daha az güç kullanacak şekilde
yapılandırın ........................................................................................................................................ 79

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 81
Yazılım ve ürün yazılımı güncelleştirmeleri ........................................................................................................ 82

6 Sorunları çözme .......................................................................................................................................... 83

Müşteri desteği .................................................................................................................................................... 84
Kontrol paneli yardım sistemi ............................................................................................................................. 85
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme ......................................................................................................... 86

Giriş .................................................................................................................................................... 86
Ürün kontrol panelinden fabrika ayarlarına geri yükleme ............................................................... 86
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan fabrika ayarlarını geri yükleyin (yalnızca ağ bağlantılı
ürünler) .............................................................................................................................................. 86

Ürün kontrol panelinde “Kartuş azaldı” veya “Kartuş çok azaldı” mesajı görüntüleniyor ................................ 87

“Çok Düşük” ayarlarını değiştirme .................................................................................................... 87

Faks özelliği olan ürünler için ......................................................................................... 87

Sarf malzemesi siparişi ..................................................................................................................... 88

Ürün kağıt almıyor veya yanlış besleme yapıyor ................................................................................................ 89

Giriş .................................................................................................................................................... 89
Ürün kağıt almıyor ............................................................................................................................. 89
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ................................................................................................. 89

Kağıt sıkışmalarını giderme ................................................................................................................................. 90

Giriş .................................................................................................................................................... 90
Sıkışma konumları ............................................................................................................................. 90
Sıkışmaları gidermek için otomatik hareket ..................................................................................... 91
Sık veya yinelenen kağıt sıkışmaları mı yaşıyorsunuz? ................................................................... 91
Tepsi 1'deki sıkışmalarını giderme ................................................................................................... 92
Tepsi 2 ve 500 yapraklık tepsilerdeki kağıt sıkışmalarını giderme .................................................. 92
İsteğe bağlı 1500 yapraklık yüksek kapasiteli tepsideki kağıt sıkışmalarını giderme .................... 94
Toner kartuş alanındaki kağıt sıkışmalarını giderme ....................................................................... 96
Arka çıkış bölmesindeki kağıt sıkışmalarını giderme ....................................................................... 99
Füzer bölgesindeki kağıt sıkışmalarını giderme ............................................................................. 100
Çıkış bölmesindeki kağıt sıkışmalarını giderme ............................................................................. 105
Çift taraflı baskı birimindeki kağıt sıkışmalarını giderme .............................................................. 105

vi

TRWW

background image

Zarf besleyicideki kağıt sıkışmalarını giderme ............................................................................... 107
5 bölmeli posta kutusundaki kağıt sıkışmalarını giderme ............................................................. 108
Yığınlayıcı veya zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki sıkışmaları giderme ................................................... 110

Yığınlayıcı veya zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki kağıt sıkışmalarını giderme .................... 110
Zımbalayıcı/yığınlayıcıdaki zımba sıkışmalarını giderme ............................................ 112

Baskı kalitesini artırma ...................................................................................................................................... 114

Giriş .................................................................................................................................................. 114
Farklı bir yazılım programından yazdırma ..................................................................................... 114
Yazdırma işi kağıt türü ayarını kontrol etme .................................................................................. 114

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows) ..................................................................... 114
Kağıt türü ayarını denetleme (OS X) ............................................................................. 114

Toner kartuşu durumunu kontrol etme ......................................................................................... 115
Ürünü temizleme ............................................................................................................................ 115

Temizleme sayfası yazdırma ........................................................................................ 115

Toner kartuşunu görsel olarak denetleme .................................................................................... 116
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme ........................................................................................ 116

Adım bir: HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ......................................................... 116
Adım iki: Ortamı denetleme .......................................................................................... 116
Üçüncü adım: Tepsileri ayrı ayrı ayarlama ................................................................... 117

Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme .................................................................................................. 117

Kablolu ağ sorunlarını çözme ............................................................................................................................ 119

Giriş .................................................................................................................................................. 119
Kötü fiziksel bağlantı ...................................................................................................................... 119
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor ............................................................................... 119
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor .............................................................................................. 119
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor ............................................................ 120
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir ........................................ 120
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir .................................................................. 120
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış .................................................................................. 120

Dizin ............................................................................................................................................................ 121

TRWW

vii

background image

viii

TRWW

background image

1