HP LaserJet Enterprise M605 series - Operativsystem som kan användas

background image

Operativsystem som kan användas

Följande information gäller skrivardrivrutiner för Product-Specific Windows PCL 6 och OS X och för

installationsskivan i förpackningen.

Windows: Med installationsskivan med HP-programvaran installeras version 3-drivrutinen av "HP PCL.6"

eller "HP PCL 6", beroende på Windows-operativsystemet, tillsammans med ytterligare programvara när du

använder den fullständiga programvaruinstallationen. Hämta version 4-skrivardrivrutinen av "HP PCL-6" från

den här produktens webbplats för produktsupport:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/

ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Mac-datorer och OS X: Mac-datorer och Apples mobila enheter kan användas med den här produkten. OS X-

skrivardrivrutinen och skrivarverktygen är tillgängliga för nedladdning från hp.com och kan även vara

tillgängliga via Apple Software Update. HP OS X-installationsprogramvaran för medföljer inte CD-skivan i

förpackningen. Följ de här stegen för att ladda ned installationsprogrammet för OS X:

1.

Gå till

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

2.

Välj Supportalternativ och sedan under Alternativ för hämtning väljer du Drivrutiner, programvara

och fast programvara.

3.

Klicka på din operativsystemversion och därefter på knappen Hämta.

Operativsystem

Drivrutinen har installerats

Anteckningar

Windows® XP SP3, 32-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL.6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

grundläggande programinstallationen.

Med det grundläggande

installationsprogrammet installeras

endast drivrutinen.

Det finns inga funktioner för det

fullständiga installationsprogrammet på

det här operativsystemet.

Använd UPD-drivrutinerna för 64-

bitarsoperativsystem.

Microsoft-support för Windows XP

upphörde i april 2009. HP fortsätter att

tillhandahålla begränsad support för det

avslutade XP-operativsystemet.

Windows Vista®, 32-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL.6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

grundläggande programinstallationen.

Med det grundläggande

installationsprogrammet installeras

endast drivrutinen.

Det finns inga funktioner för det

fullständiga installationsprogrammet på

det här operativsystemet.

Använd UPD-drivrutinerna för 64-

bitarsoperativsystem.

Windows Server 2003 SP2, 32-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL.6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

grundläggande programinstallationen.

Med det grundläggande

installationsprogrammet installeras

endast drivrutinen.

Det finns inga funktioner för det

fullständiga installationsprogrammet på

det här operativsystemet.

Använd UPD-drivrutinerna för 64-

bitarsoperativsystem.

Microsoft-support för Windows Server

2003 upphörde i juli 2010. HP fortsätter

att tillhandahålla begränsad support för

det avslutade Server 2003-

operativsystemet.

Windows 7 SP1, 32-bitars och 64-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL 6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

fullständiga programinstallationen.

10

Kapitel 1 Produktöversikt

SVWW

background image

Operativsystem

Drivrutinen har installerats

Anteckningar

Windows 8, 32-bitars och 64-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL 6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

fullständiga programinstallationen.

Support för Windows 8 RT tillhandahålls

via version 4 av 32-bitarsdrivrutinen för

Microsoft IN OS.

Windows 8.1, 32-bitar och 64-bitar

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL 6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

fullständiga programinstallationen.

Support för Windows 8.1 RT tillhandahålls

via version 4 av 32-bitarsdrivrutinen för

Microsoft IN OS.

Windows Server 2008 SP2, 32-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL.6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

grundläggande programinstallationen.

Med det grundläggande

installationsprogrammet installeras

endast drivrutinen

Det finns inga funktioner för det

fullständiga installationsprogrammet på

det här operativsystemet.

Windows Server 2008 SP2, 64-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL 6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

fullständiga programinstallationen.

Windows Server 2008 R2, SP 1, 64-bitars

Den produktspecifika skrivardrivrutinen

"HP PCL 6" installeras för det här

operativsystemet som en del av den

fullständiga programinstallationen.

Windows Server 2012, 64-bitars

Installationsprogrammet har inga

funktioner för Windows Server 2012, men

de produktspecifika skrivardrivrutinerna

för version 3 av "HP PCL 6" och version 4

av "HP PCL-6" sådana funktioner.

Hämta drivrutinen från HP-webbplatsen

och installera den med Windows-guiden

Lägg till skrivare.

Windows Server 2012 R2, 64-bitars

Installationsprogrammet har inga

funktioner för Windows Server 2012, men

de produktspecifika skrivardrivrutinerna

för "HP PCL 6" och version 4 av "HP PCL-6"

sådana funktioner.

Hämta drivrutinen från HP-webbplatsen

och installera den med Windows-guiden

Lägg till skrivare.

OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion

och OS X 10.9 Mavericks

OS X-skrivardrivrutinen och

skrivarverktygen är tillgängliga för

nedladdning från hp.com och kan även

vara tillgängliga via Apple Software

Update. HP OS X-

installationsprogramvaran för medföljer

inte CD-skivan i förpackningen.

För OS X hämtar du det fullständiga

installationsprogrammet från den här

produktens supportwebbplats.

1.

Gå till

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

2.

Välj Supportalternativ och sedan

under Alternativ för hämtning väljer

du Drivrutiner, programvara och

fast programvara.

3.

Klicka på din operativsystemversion

och därefter på knappen Hämta.

OBS!

För en aktuell lista över de operativsystem som stöds, besök

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

för att ta del av HP:s heltäckande hjälp för

produkten.

SVWW

Produktspecifikationer

11

background image

OBS!

Om du vill veta mer om klient- och serveroperativsystem och stöd för drivrutinerna HP UPD PCL6, UPD

PCL 5 och UPD PS för den här produkten går du till

www.hp.com/go/upd

. Under Ytterligare information

klickar du på Länk till produkter som stöds.