HP LaserJet Enterprise M605 series - Steg tre: Ange individuell pappersinställning

background image

Steg tre: Ange individuell pappersinställning

Följ de här anvisningarna när text eller bilder inte är centrerade eller korrekt justerade på den utskrivna sidan

när du skriver ut från specifika fack.

1.

Tryck på knappen Hem på produktens kontrollpanelen.

2.

Öppna följande menyer:

Administration

Allmänna inställningar

Utskriftskvalitet

Bildregistrering

3.

Välj facket som ska justeras.

4.

Välj

Skriv ut testsida

och följ sedan instruktionerna på de utskrivna sidorna.

5.

Välj

Skriv ut testsida

för att bekräfta resultaten och gör sedan ytterligare inställningar vid behov.

6.

Tryck på

Spara

eller på

OK

för att spara de nya inställningarna.