HP LaserJet Enterprise M605 series - Stöd för kryptering: Säkra hårddiskar med höga prestanda från HP

background image

Stöd för kryptering: Säkra hårddiskar med höga prestanda från HP

Hårddisken är försedd med hårdvarubaserad kryptering så att du säkert kan lagra känslig information utan

att produktens prestanda påverkas. Hårddisken använder den senaste AES-standarden (Advanced

Encryption Standard) och är försedd med flexibla tidsbesparande funktioner och är mycket robust.

Gå till menyn Säkerhet i den inbyggda HP-webbservern om du vill konfigurera hårddisken.

80

Kapitel 5 Hantera skrivaren

SVWW