HP LaserJet Enterprise M605 series - Ta bort och sätta tillbaka kassetten

background image

Ta bort och sätta tillbaka kassetten

1.

Öppna den övre luckan.

44

Kapitel 3 Förbrukningsmaterial, tillbehör och delar

SVWW

background image

2.

Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort

den genom att dra den utåt.

3.

Ta ut den nya tonerkassetten ur den skyddande påsen. Spara

alla förpackningar för återvinning av den använda

tonerkassetten.

4.

Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6

gånger.

SVWW

Byt ut tonerkassetten

45

background image

5.

Ta bort skyddshöljet från tonerkassetten.

6.

Dra ut den orangefärgade fliken för att ta bort

förseglingstejpen. Dra bort hela tejpen från kassetten.

7.

Passa in tonerkassetten i ledaren och skjut in den i skrivaren.

46

Kapitel 3 Förbrukningsmaterial, tillbehör och delar

SVWW

background image

8.

Stäng den övre luckan.

9.

Packa den använda tonerkassetten, skyddshöljet och

förseglingstejpen i lådan som den nya kassetten levererades

i.

I USA och Kanada medföljer en förbetald postetikett i

förpackningen. I andra länder/regioner besöker du

www.hp.com/recycle

och skriver ut en förbetald postetikett.

Fäst den förbetalda postetiketten på lådan och returnera den

använda kassetten till HP för återvinning.

SVWW

Byt ut tonerkassetten

47