HP LaserJet Enterprise M605 series - Information om tonerkassetter

background image

Information om tonerkassetter

Det visas ett meddelande på produkten när nivån i tonerkassetten är låg och mycket låg. Tonerkassettens

faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när

utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.

Köp kassetter eller kontrollera kassettkompatibilitet för produkten genom att besöka HP SureSupply på

www.hp.com/go/suresupply

. Bläddra längst ned på sidan och kontrollera att land/region är rätt inställt.

Kapacitet

Kassettnummer

Artikelnummer

HP 81A svart LaserJet-tonerkassett,

original

81A

CF281A

HP 81X svart LaserJet-tonerkassett för

hög förbrukning, original

OBS!

Endast modellerna M605 och M606

81X

CF281X

OBS!

Tonerkassetter med hög kapacitet innehåller mer toner än standardkassetter, och ger fler utskrifter.

Mer information finns på

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan det är dags att byta ut den.

VIKTIGT:

Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck

över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från produkten under en längre tid.

Följande bild visar tonerkassettkomponenter.

SVWW

Byt ut tonerkassetten

43

background image

1

4

3

2

1

Plastskydd

2

Minneskrets

3

Packtejp

4

Bildtrumma

VIKTIGT:

Rör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvalitet.

VIKTIGT:

Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt

vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

OBS!

Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.