HP LaserJet Enterprise M605 series Hjälp

background image

Användarhandbok

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan föregående

skriftligt medgivande, förutom i den

utsträckning som upphovsrättslagen tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -

tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas

ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller

utelämnanden i dokumentet.

Artikelnummer: E6B67-90916

Edition 1, 4/2015

Varumärken

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

och

PostScript

®

är varumärken som tillhör Adobe

Systems Incorporated.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som

tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade

i USA och andra länder/regioner. iPod är ett

varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

iPod får endast kopieras lagenligt eller med

tillstånd från rättighetsinnehavaren. Stjäl inte

musik.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska registrerade

varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som tillhör

The Open Group.

background image

Innehåll

1 Produktöversikt ............................................................................................................................................ 1

Produktvyer ........................................................................................................................................................... 1

Produktens framsida ........................................................................................................................... 2
Produktens baksida ............................................................................................................................. 3
Gränssnittsportar ................................................................................................................................ 4
Kontrollpanelsvy (kontrollpanel med fyra modeller, endast för n- och dn-modellerna) ................. 4
Kontrollpanelsvy (kontrollpanel med pekskärm, endast för x-modellerna) .................................... 5

Produktspecifikationer .......................................................................................................................................... 8

Tekniska specifikationer ..................................................................................................................... 8
Operativsystem som kan användas ................................................................................................. 10
Lösningar för mobila utskrifter ........................................................................................................ 12
Produktens mått ............................................................................................................................... 12

Mått för produkterna, när de säljs ................................................................................. 13
Mått för tillbehör för inmatning och utmatning ............................................................ 15
Mått för exempelkombinationer för produkterna och de valfria tillbehören ............... 18

Kombination ett ............................................................................................ 19
Kombination två ........................................................................................... 19
Kombination tre ............................................................................................ 20

Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission ............................................. 21
Område för driftmiljö ........................................................................................................................ 22

Installation av produktens maskinvara och programvara ................................................................................. 23

2 Pappersfack ................................................................................................................................................ 25

Fylla på fack 1 ...................................................................................................................................................... 26

Inledning ............................................................................................................................................ 26
Fack 1, pappersorientering ............................................................................................................... 28

Fyll på fack 2 och fack för 500 ark ...................................................................................................................... 29

Inledning ............................................................................................................................................ 29
Pappersorientering i fack 2 och facket för 500 ark .......................................................................... 31

Fyll på det valfria högkapacitetsfacket för 1 500 ark ........................................................................................ 32

Inledning ............................................................................................................................................ 32
Fyll på facket ..................................................................................................................................... 32

SVWW

iii

background image

Fyll på papper det valfria anpassade mediefacket ............................................................................................. 34

Inledning ............................................................................................................................................ 34
Konfigurera produkten för det anpassade mediefacket ................................................................. 34
Fyll på papper i det anpassade mediefacket .................................................................................... 35
Pappersorientering för anpassat mediefack .................................................................................... 36

Fyll på kuvert ....................................................................................................................................................... 37

Inledning ............................................................................................................................................ 37
Kuvertorientering .............................................................................................................................. 38

3 Förbrukningsmaterial, tillbehör och delar ..................................................................................................... 39

Beställ förbrukningsmaterial, tillbehör och delar .............................................................................................. 40

Beställning ........................................................................................................................................ 40
Förbrukningsmaterial och tillbehör .................................................................................................. 40
Komponenter för egenreparation .................................................................................................... 41

Byt ut tonerkassetten .......................................................................................................................................... 43

Inledning ............................................................................................................................................ 43
Information om tonerkassetter ........................................................................................................ 43
Ta bort och sätta tillbaka kassetten ................................................................................................. 44

Byt ut häftkassetten ............................................................................................................................................ 48

Inledning ............................................................................................................................................ 48
Ta bort och sätta tillbaka häftkassetten .......................................................................................... 48

4 Skriv ut ....................................................................................................................................................... 49

Utskriftsmetoder (Windows) ............................................................................................................................... 50

Så här skriver du ut (Windows) ......................................................................................................... 50
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Windows) .............................................................................. 51
Skriva ut på båda sidor manuellt (Windows) .................................................................................... 51
Skriva ut flera sidor per ark (Windows) ............................................................................................ 52
Välja papperstyp (Windows) ............................................................................................................. 52
Ytterligare utskriftsuppgifter ........................................................................................................... 52

Utskriftsuppgifter (OS X) ..................................................................................................................................... 54

Hur du skriver ut (OS X) ..................................................................................................................... 54
Skriva ut på båda sidor automatiskt (OS X) ...................................................................................... 54
Skriva ut på båda sidor manuellt (OS X) ........................................................................................... 54
Skriva ut flera sidor per ark (OS X) .................................................................................................... 54
Välj papperstyp (OS X) ....................................................................................................................... 55
Ytterligare utskriftsuppgifter ........................................................................................................... 55

Lagra utskrifter på skrivaren för att skriva ut senare ........................................................................................ 56

Inledning ............................................................................................................................................ 56
Skapa en lagrad utskrift (Windows) ................................................................................................. 56
Skapa en sparad utskrift (Mac OS X) ................................................................................................. 57

iv

SVWW

background image

Skriva ut en lagrad utskrift ............................................................................................................... 58
Ta bort ett lagrat jobb ....................................................................................................................... 58

Mobila utskrifter .................................................................................................................................................. 60

Inledning ............................................................................................................................................ 60
Utskrift med Wi-Fi Direct och NFC ..................................................................................................... 60
HP ePrint via e-post .......................................................................................................................... 60
Programmet HP ePrint ...................................................................................................................... 61
AirPrint ............................................................................................................................................... 62
Androids inbyggda utskriftslösning ................................................................................................. 62

Skriv ut från USB-porten ..................................................................................................................................... 63

Inledning ............................................................................................................................................ 63
Aktiva USB-porten för utskrift .......................................................................................................... 63
Skriv ut USB-dokument ..................................................................................................................... 64

5 Hantera skrivaren ........................................................................................................................................ 65

Avancerad konfiguration med HP Embedded Web Server (EWS) ....................................................................... 66

Inledning ............................................................................................................................................ 66
Så här öppnar du den inbäddade HP-webbservern (EWS) ............................................................... 66
Funktioner i den inbäddade HP-webbservern .................................................................................. 67

Fliken Information .......................................................................................................... 67
Fliken Allmänt ................................................................................................................. 68
Fliken Skriv ut ................................................................................................................. 68
Fliken Felsökning ............................................................................................................ 69
Fliken Säkerhet ............................................................................................................... 69
Fliken HP-webbtjänster .................................................................................................. 70
Fliken Nätverk ................................................................................................................. 70
Listan Andra länkar ......................................................................................................... 71

Avancerad konfiguration med HP-verktyg för OS X ........................................................................................... 73

Öppna HP-verktyg ............................................................................................................................. 73
Funktioner för HP-program .............................................................................................................. 73

Konfigurera IP-nätverksinställningar ................................................................................................................. 75

Friskrivningsklausul angående skrivardelning ................................................................................ 75
Visa och ändra nätverksinställningar ............................................................................................... 75
Byta namn på produkten i ett nätverk .............................................................................................. 75
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ............................................... 76
Konfigurera IPv6 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ............................................... 76
Inställningar för länkhastighet och duplex ...................................................................................... 77

Funktioner för produktsäkerhet ......................................................................................................................... 79

Inledning ............................................................................................................................................ 79
Säkerhetsinformation ....................................................................................................................... 79
IP-säkerhet ........................................................................................................................................ 79

SVWW

v

background image

Tilldela eller ändra systemlösenordet via den inbäddade webbservern ........................................ 79
Logga in på produkten ...................................................................................................................... 80
Stöd för kryptering: Säkra hårddiskar med höga prestanda från HP .............................................. 80
Låsa formaterare .............................................................................................................................. 81

Energisparinställningar ....................................................................................................................................... 82

Inledning ............................................................................................................................................ 82
Skriva ut med EconoMode ................................................................................................................. 82
Ställ in vilolägestimern och konfigurera produkten så att max. 1 W ström används ..................... 82

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 84
Uppdateringar av program och den inbyggda programvaran ............................................................................ 85

6 Problemlösning ........................................................................................................................................... 87

Kundsupport ........................................................................................................................................................ 88
Kontrollpanelens hjälpsystem ............................................................................................................................ 89
Återställa till standardinställningar .................................................................................................................... 90

Inledning ............................................................................................................................................ 90
Återställa till fabriksinställningar via produktens kontrollpanel .................................................... 90
Återställa till fabriksinställningar via HP:s inbyggda webbserver (endast nätverksanslutna
produkter) ......................................................................................................................................... 90

Meddelandet "Tonerkassetten snart slut" eller "Tonerkassetten nästan helt slut" visas på produktens
kontrollpanel ....................................................................................................................................................... 91

Ändra inställningar för "Snart slut" .................................................................................................. 91

För produkter med faxfunktioner .................................................................................. 91

Beställ material ................................................................................................................................. 92

Produkten hämtar inte papper eller matar fram det fel .................................................................................... 93

Inledning ............................................................................................................................................ 93
Skrivaren matar inte in papper ......................................................................................................... 93
Skrivaren matar in flera pappersark ................................................................................................. 93

Åtgärda papperstrassel ....................................................................................................................................... 94

Inledning ............................................................................................................................................ 94
Platser där papperstrassel kan förekomma .................................................................................... 94
Autonavigering för borttagning av papper som fastnat .................................................................. 95
Har du ofta papperstrassel? ............................................................................................................. 95
Rensa papperstrassel i fack 1 ........................................................................................................... 96
Rensa papperstrassel i fack 2 och facken för 500 ark ..................................................................... 96
Rensa papperstrassel i det valfria högkapacitetsfacket för 1 500 ark ........................................... 98
Rensa papperstrassel vid tonerkassetten ........................................................................................ 99
Ta bort papper som har fastnat i det bakre utmatningsfacket ..................................................... 103
Rensa papperstrassel i området kring fixeringsenheten .............................................................. 103
Ta bort papper som har fastnat i utmatningsfacket ...................................................................... 108
Rensa papperstrassel i duplexenheten .......................................................................................... 108

vi

SVWW

background image

Rensa papperstrassel från kuvertmataren .................................................................................... 110
Ta bort papper som har fastnat i sorteraren med fem fack .......................................................... 111
Rensa papperstrassel i buntningsenheten eller häftnings-/buntningsenheten .......................... 113

Rensa papperstrassel i buntningsenheten eller häftnings-/buntningsenheten ........ 113
Åtgärda klammertrassel i häftnings-/staplingsenheten ............................................ 115

Förbättra utskriftskvaliteten ............................................................................................................................ 117

Inledning .......................................................................................................................................... 117
Skriva ut från ett annat program .................................................................................................... 117
Kontrollera inställningen för utskriftsjobbets papperstyp ........................................................... 117

Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows) .................................................. 117
Kontrollera inställningen för papperstyp (OS X) ......................................................... 117

Kontrollera tonerkassettstatusen .................................................................................................. 118
Rengöra produkten ......................................................................................................................... 118

Skriva ut en rengöringssida .......................................................................................... 118

Undersöka tonerkassetten visuellt ................................................................................................ 119
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön ...................................................................................... 119

Steg 1: Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper ...................... 119
Steg 2: Kontrollera miljön ............................................................................................ 119
Steg tre: Ange individuell pappersinställning .............................................................. 120

Prova en annan skrivardrivrutin ..................................................................................................... 120

Lösa problem med trådanslutna nätverk ......................................................................................................... 122

Inledning .......................................................................................................................................... 122
Dålig fysisk anslutning .................................................................................................................... 122
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ......................................................................... 122
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren ................................................................................ 122
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket .................................. 123
Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ................................................................ 123
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd .......................................................................... 123
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga .................................. 123

Index ........................................................................................................................................................... 125

SVWW

vii

background image

viii

SVWW

background image

1