HP LaserJet Enterprise M605 series - Funkcije pripomočka HP Utility

background image

Funkcije pripomočka HP Utility

V orodni vrstici HP Utility so ti elementi:

Devices (Naprave): Ta gumb kliknite, če želite prikazati ali skriti izdelke Mac, ki jih je našel HP Utility.

All Settings (Vse nastavitve): Ta gumb kliknite, če se želite vrniti v glavni pogled pripomočka HP Utility.

HP Support (HP-jeva podpora): Ta gumb kliknite, če želite odpreti brskalnik in obiskati HP-jevo spletno

mesto za podporo.

Supplies (Potrošni material): Ta gumb kliknite, da odprete spletno mesto HP SureSupply.

Registration (Registracija): Ta gumb kliknite, da odprete HP-jevo spletno mesto za registracijo.

Recycling (Recikliranje): Ta gumb kliknite, da odprete spletno mesto programa HP Planet Partners za

recikliranje.

HP Utility sestavljajo strani, ki jih odprete tako, da kliknete seznam All Settings (Vse nastavitve). V tej tabeli

so opisana opravila, ki jih lahko izvajate s pripomočkom HP Utility.

Element

Opis

Supplies Status (Stanje

potrošnega materiala)

Prikaže stanje potrošnega materiala naprave in vsebuje povezave za spletno naročanje

potrošnega materiala.

Device Information (Informacije o

napravi)

Prikaže informacije o trenutno izbrani napravi.

File Upload (Nalaganje datotek)

Prenos datotek iz računalnika v napravo.

Upload Fonts (Nalaganje pisav)

Prenos datotek s pisavami iz računalnika v napravo.

HP Connected

Dostop do spletnega mesta HP Connected.

Firmware Update (Posodobitev

vdelane programske opreme)

V izdelek prenese datoteko za posodobitev vdelane programske opreme.

OPOMBA:

Ta možnost je na voljo potem, ko ste odprli meni View (Pogled) in izbrali element

Show Advanced (Pokaži napredno).

SLWW

Napredna konfiguracija s pripomočkom HP Utility za OS X

73

background image

Element

Opis

Commands (Ukazi)

Po tiskalnem opravilu izdelku pošlje pozive glede posebnih znakov ali tiskanja.

OPOMBA:

Ta možnost je na voljo potem, ko ste odprli meni View (Pogled) in izbrali element

Show Advanced (Pokaži napredno).

Supplies Management (Upravljanje

potrošnega materiala)

Konfiguriranje, kako naj se vede izdelek, ko se potrošnemu materialu izteka predvidena

življenjska doba.

Trays Configuration (Konfiguracija

pladnjev)

Spremeni privzete nastavitve pladnjev.

Output Devices (Izhodne naprave)

Upravlja nastavitve za dodatno izhodno opremo.

Duplex Mode (Način

obojestranskega tiskanja)

Vklopi način za samodejno obojestransko tiskanje.

Economode in gostota tonerja

Konfigurira nastavitve za varčevanje s tonerjem.

E-poštna opozorila

Konfigurira samodejna e-poštna opozorila za določene pogoje izdelka, na primer: zamenjati je

treba potrebščine, pladnji so prazni, vratca so odprta ali pa je prišlo do zastoja papirja.

Ločljivost

Nastavi privzeto ločljivost tiskanja.

Protect Direct Ports (Zaščita

neposrednih vrat)

Onemogočenje tiskanja prek vrat USB ali vzporednih vrat.

Stored Jobs (Shranjeni posli)

Upravljanje opravil tiskanja, ki so shranjena na trdem disku izdelka.

Network Settings (Omrežne

nastavitve)

Konfiguriranje omrežnih nastavitev, kot so nastavitve Pv4 in IPv6.

Additional Settings (Dodatne

nastavitve)

Zagotavlja dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika.

74

Poglavje 5 Upravljanje naprave

SLWW