HP LaserJet Enterprise M605 series - Uvod

background image

Uvod

Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS)

Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika

Za upravljanje tiskanja namesto nadzorne plošče izdelka uporabite HP-jev vdelani spletni strežnik v

računalniku.

Ogled informacij o stanju izdelka

Ugotavljanje življenjske dobe potrošnega materiala in naročanje novega

Ogled in sprememba konfiguracij pladnjev

ogled in spreminjanje konfiguracije menija nadzorne plošče naprave

Ogled in tiskanje notranjih strani

prejem obvestil o dogodkih naprave in potrošnega materiala

Ogled in sprememba omrežne konfiguracije

HP-jev vdelani spletni strežnik deluje, ko je izdelek povezan v omrežje IP. HP-jev vdelani spletni strežnik ne

podpira povezav izdelka na osnovi protokola IPX. Za odpiranje in uporabo HP-jevega vdelanega spletnega

strežnika ne potrebujete dostopa do interneta.

Če je izdelek povezan v omrežje, je HP-jev vgrajeni spletni strežnik samodejno na voljo.

OPOMBA:

Do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika ni mogoče dostopiti prek omrežnega požarnega

zida.