HP LaserJet Enterprise M605 series - zavihek Informacije

background image

zavihek Informacije

Tabela 5-1

Zavihek HP-jevega vdelanega spletnega strežnika Informacije

Meni

Opis

Stanje naprave

Prikaže stanje naprave in pričakovano preostalo življenjsko dobo HP-jevega potrošnega

materiala. Na tej strani je prikazana tudi vrsta in velikost papirja, ki je nastavljen za

posamezne pladnje. Če želite spremeniti privzete nastavitve, kliknite povezavo

Spremeni nastavitve.

Dnevnik opravil

Prikaže povzetek vseh poslov, ki jih je obdelal izdelek.

Konfiguracijska stran

Prikaže informacije, ki so prikazane na konfiguracijski strani.

Stran s stanjem potrošnega materiala

Prikaže stanje potrošnega materiala za ta izdelek.

Stran dnevnika dogodkov

prikaz seznama vseh dogodkov in napak izdelka. Prek povezave HP Instant Support (na

območju Druge povezave na vseh straneh HP-jevega vdelanega spletnega strežnika) se

povežite z nizom dinamičnih spletnih strani, ki vam bodo v pomoč pri odpravljanju težav.

Na tej strani so navedene tudi dodatne storitve za izdelek.

Stran o uporabi

Prikaže povzetek števila natisnjenih strani po velikosti, vrsti in poti tiskanja papirja.

Informacije o napravi

Prikaže omrežno ime in naslov naprave ter informacije o modelu. Za prilagajanje teh

vnosov kliknite meni Informacije o napravi na zavihku Splošno.

Posnetek nadzorne plošče

Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže slika trenutnega zaslona.

Tiskanje

Iz računalnika naložite in natisnite datoteko, pripravljeno za tiskanje. Za tiskanje

datoteke bo izdelek uporabil privzete nastavitve tiskanja.

Natisljiva poročila in strani

Prikaže seznam internih poročil in strani izdelka. Izberite eno ali več možnosti, ki jih

želite natisniti.

SLWW

Napredna konfiguracija s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom

67