HP LaserJet Enterprise M605 series - Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči

background image

Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči

S pomočjo menijev

Skrbništvo

na nadzorni plošči ročno nastavite naslov IPv6.

76

Poglavje 5 Upravljanje naprave

SLWW

background image

1.

Pritisnite gumb Domov na nadzorni plošči izdelka.

2.

Če želite nastavitve konfigurirate ročno, odprite naslednje menije:

Skrbništvo

Omrežne nastavitve

Meni Jetdirect

TCP/IP

Nastavitve IPV6

Naslov

Ročne nastavitve

Omogoči

Izberite možnost

Vklopljeno

in se nato dotaknite gumba

Shrani

.

3.

Za konfiguracijo naslova se dotaknite gumba

Naslov

in nato še polja, da odprete številsko tipkovnico.

4.

S tipkovnico vnesite naslov in se dotaknite gumba

OK

.

5.

Dotaknite se gumba

Shrani

ali pritisnite gumb

OK

.