HP LaserJet Enterprise M605 series - Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

background image

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

S pomočjo menijev

Skrbništvo

na nadzorni plošči ročno nastavite naslov IPv4, masko podomrežja in privzeti

prehod.

1.

Pritisnite gumb Domov na nadzorni plošči izdelka.

2.

Odprite naslednje menije:

Skrbništvo

Omrežne nastavitve

Meni Jetdirect

TCP/IP

Nastavitve IPV 4

Način konfiguracije

3.

Izberite možnost

Ročno

in se nato dotaknite gumba

Shrani

.

4.

Odprite meni

Ročne nastavitve

.

5.

Dotaknite se možnosti

Naslov IP

,

Maska podomrežja

ali

Privzeti prehod

.

6.

Dotaknite se prvega polja, da odprete številsko tipkovnico. V polje vnesite pravilne števke in se

dotaknite gumba

OK

.

Postopek ponovite za vsako polje, nato pa se dotaknite gumba

Shrani

.