HP LaserJet Enterprise M605 series - Nastavitve hitrosti in dupleksa povezave

background image

Nastavitve hitrosti in dupleksa povezave

OPOMBA:

Te informacije se nanašajo samo na ethernetna omrežja. Ne nanašajo se na brezžična omrežja.

Hitrost povezave in način komunikacije tiskalnega strežnika morata ustrezati omrežnemu zvezdišču. V večini

primerov se izdelek pusti v samodejnem načinu. Napačne spremembe nastavitev hitrosti in dupleksa

povezave lahko izdelku preprečijo komuniciranje z drugimi omrežnimi napravami. Če želite izvesti

spremembe, uporabite nadzorno ploščo izdelka.

OPOMBA:

Nastavitev izdelka se mora ujemati z nastavitvijo omrežne naprave (omrežnega zvezdišča,

stikala, prehoda, usmerjevalnika ali računalnika).

OPOMBA:

Spreminjanje teh nastavitev povzroči, da se izdelek izklopi in znova vklopi. Spremembe izvedite

samo, ko je izdelek nedejaven.

1.

Pritisnite gumb Domov na nadzorni plošči izdelka.

2.

Odprite naslednje menije:

Skrbništvo

Omrežne nastavitve

Meni Jetdirect

Hitrost povezave

3.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

SLWW

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP

77

background image

Samodejno

: Tiskalni strežnik se samodejno konfigurira za najvišjo hitrost povezave in način

komunikacije, ki sta dovoljena v omrežju.

10T polovična

: 10 Mb/s, polovično dupleksno delovanje

10T polna

: 10 Mb/s, polno obojestransko delovanje

10T samodejna

: 10 Mbps, samodejno dupleksno delovanje

100TX polovična

: 100 Mb/s, polovično dupleksno delovanje

100TX polna

: 100 Mb/s, polno dupleksno delovanje

100TX samodejna

: 100 Mb/s, samodejno dupleksno delovanje

1000T polna

: 1000 Mb/s, polno dupleksno delovanje

4.

Dotaknite se gumba

Shrani

ali pritisnite gumb

OK

. Izdelek se izklopi in znova vklopi.

78

Poglavje 5 Upravljanje naprave

SLWW