HP LaserJet Enterprise M605 series - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

A

AirPrint 61

B

Bonjour

prepoznavanje 66

brezžični tiskalni strežnik

številka dela 38

brisanje

shranjena opravila 58

Č

čiščenje

pot papirja 116

D

dimenzije, izdelek 11

DIMM-i

številke delov 38

druge povezave, seznam

vdelani spletni strežnik HP 71

držalo za priključitev strojne opreme

(HIP)

mesto 3

dvostransko tiskanje

Mac 54

ročno (Mac) 54

ročno (Windows) 51

E

električne specifikacije 19

elektronska pomoč, nadzorna

plošča 87

enota za obojestransko tiskanje

mesto 3

odpravljanje zastojev 106

številka dela 38

ethernet (RJ-45)

mesto 4

G

gonilniki tiskalnika, podprti 9

gonilniki, podprti 9

gumb Domov

mesto 4, 5

gumb Izbira jezika

mesto 5

gumb Izpis

mesto 5

gumb Mirovanje

mesto 5

gumb Omrežje

mesto 5

gumb Osveži

mesto 5

gumb Pomoč

mesto 4, 5

gumb Ustavi

mesto 4, 5

gumb Vpis

mesto 5

gumb za vklop/izklop

mesto 2

H

HIP (držalo za priključitev strojne

opreme)

mesto 3

hitrost, optimiziranje 81

HP ePrint 60

HP-jev vdelani spletni strežnik

funkcije 66

HP-jeve spletne storitve 70

nastavitve tiskanja 68

odpiranje 75

omrežne nastavitve 70

preimenovanje izdelka 75

spreminjanje omrežnih

nastavitev 75

varnostne nastavitve 69

HP-jev vdelani spletni strežnik (EWS)

omrežna povezava 66

HP-jeva podpora za stranke 86

HP-jeve spletne storitve

omogočanje 70

HP Utility 73

HP Utility za računalnike Mac

Bonjour 73

funkcije 73

HP Utility, OS X 73

HP Web Jetadmin 83

I

Internet Explorer, podprte različice

HP-jev vdelani spletni strežnik

66

IPsec 79

izhodni predal

odpravljanje zastojev 106

izhodni predali

mesto 2

J

Jetadmin, HP Web 83

K

kartuša

menjava 42

številka za naročanje 47

kartuša s sponkami

menjava 47

številka za naročanje 47

kartuša s tonerjem

deli 42

menjava 42

SLWW

Stvarno kazalo 123

background image

nastavitve praga za nizko raven

89

številke delov 39

uporaba pri nizki ravni 89

kartuše

številke za naročanje 42

kartuše s sponkami

številke delov 39

kartuše s tonerjem

številke za naročanje 42

kompleti za vzdrževanje

številke delov 39

L

lokalno omrežje (LAN)

mesto 4

M

maska podomrežja 76

matična plošča

mesto 3

menjava

kartuša s sponkami 47

kartuša s tonerjem 42

mobilno tiskanje

naprave s sistemom Android 62

mobilno tiskanje, podprta

programska oprema 10

N

nabiralnik

odpravljanje zastojev 109

nabiralnik z več predali

številka dela 38

način mirovanja 81

nadomestni deli

številke delov 39

nadzorna plošča

mesto 2

mesto funkcij 4, 5

pomoč 87

nalaganje

papir na pladnju 1 24

papir na pladnju 2 in pladnjih za

500 listov 27

nalaganje datoteke, Mac 73

nalepke

tiskanje (Windows) 52

napajanje

poraba 19

naprave s sistemom Android

tiskanje 62

naročanje

potrošni material in pripomočki

38

naslov IPv4 76

naslov IPv6 76

nastavitve

obnovitev tovarniških 88

nastavitve dupleksne omrežne

povezave, spreminjanje 77

nastavitve gonilnika za računalnike

Mac

shranjevanje opravil 57

nastavitve hitrosti omrežne

povezave, spreminjanje 77

nastavitve tiskanja

HP-jev vdelani spletni strežnik

68

neposredno tiskanje prek USB-ja 63

Netscape Navigator, podprte različice

HP-jev vdelani spletni strežnik

66

O

območje kartuše s tonerjem

odpravljanje zastojev 97

obnovitev tovarniških nastavitev

88

obojestransko tiskanje

Mac 54

nastavitve (Windows) 51

Windows 51

odpravljanje težav

težave s podajanjem papirja 91

težave z omrežjem 120

zastoji 93

žično omrežje 120

odpravljanje težav, orodja za

vdelani spletni strežnik HP 69

omrežja

HP Web Jetadmin 83

maska podomrežja 76

naslov IPv4 76

naslov IPv6 76

podprta 7

privzeti prehod 76

omrežje

ime izdelka, spreminjanje 75

nastavitve, ogled 75

nastavitve, spreminjanje 75

omrežne nastavitve

HP-jev vdelani spletni strežnik

70

operacijski sistemi, podprti 9

opravila,shranjena

brisanje 58

nastavitve za računalnike Mac

57

tiskanje 58

ustvarjanje (Windows) 56

OS X

HP Utility 73

ovojnice

nalaganje na pladenj 1 24

usmerjenost 26

ovojnice, nalaganje 35

P

papir

izbira 117

nalaganje na pladenj 1 24

nalaganje pladnja 2 in pladnjev za

500 listov 27

usmerjenost na pladnju 2 in

pladnjih za 500 listov 29

usmerjenost na pladnju za medije

po meri 34

usmerjenost pladnja 1 26

zastoji 93

papir, naročanje 38

pisave

nalaganje, Mac 73

pladenj 1

odpravljanje zastojev 94

usmerjenost papirja 26

pladenj 2

odpravljanje zastojev 94

pladenj 2 in pladnji za 500 listov

nalaganje 27

usmerjenost papirja 29

pladenj za 1500 listov

odpravljanje zastojev 96

pladenj za 500 listov

odpravljanje zastojev 94

pladenj za medije po meri

številka dela 38

usmerjenost papirja 34

124 Stvarno kazalo

SLWW

background image

pladenj za medije po meri,

nalaganje 32

pladnji

mesto 2

vključeno 7

zmogljivost 7

pladnji za 500 listov

številke delov 38

pladnji za papir

številke delov 38

podajalnik ovojnic

odpravljanje zastojev 108

številka dela 38

podajalnik ovojnic, nalaganje 35

podpora

splet 86

podpora za stranke

splet 86

pomnilnik

vključeno 7

pomnilniško vezje (toner)

mesto 42

pomoč, nadzorna plošča 87

poraba energije

1 W ali manj 81

poraba energije, optimiziranje 81

posebni papir

tiskanje (Windows) 52

potrošni material

menjava kartuše s sponkami 47

menjava kartuše s tonerjem 42

naročanje 38

nastavitve praga za nizko raven

89

stanje, ogled s pripomočkom

HP Utility za računalnike Mac

73

številke delov 39

uporaba pri nizki ravni 89

predali, izhodni

mesto 2

prehod, nastavitev privzetega 76

priključek za napajanje

mesto 3

pripomoček s tehnologijo NFC

številka dela 38

pripomoček za spenjanje

odpravljanje zastojev 111

pripomoček za zlaganje

odpravljanje zastojev 111

pripomočki

naročanje 38

številke delov 38

privzeti prehod, nastavitev 76

programska oprema

HP Utility 73

Programska oprema HP ePrint 61

prosojnice

tiskanje (Windows) 52

R

Raziskovalec, podprte različice

HP-jev vdelani spletni strežnik

66

razvijalna enota

odpravljanje zastojev 101

reža za varnostno ključavnico

mesto 4

ročno dvostransko tiskanje

Mac 54

Windows 51

S

serijska številka

mesto 3

shranjena opravila

brisanje 58

tiskanje 58

ustvarjanje (Mac) 57

ustvarjanje (Windows) 56

shranjevalni dodatki USB

tiskanje 63

shranjevanje opravil

v operacijskem sistemu

Windows 56

shranjevanje,opravilo

nastavitve za računalnike Mac

57

sistemske zahteve

HP-jev vdelani spletni strežnik

66

specifikacije

električne in zvočne 19

spenjalnik/zlagalnik

številka dela 38

spletna mesta

HP Web Jetadmin, prenos 83

podpora za stranke 86

spletna podpora 86

splošne konfiguracijske nastavitve

vdelani spletni strežnik HP 68

sponke v pripomočku za spenjanje

odpravljanje zastojev 111

stanje

HP Utility, Mac 73

stanje izdelka 4, 5

stanje kartuše s tonerjem 116

stanje potrošnega materiala 116

stikalo za vklop/izklop

mesto 2

stojalo

številka dela 38

strani na en list

izbiranje (Mac) 55

izbiranje (Windows) 52

strani na minuto 7

strani z informacijami

vdelani spletni strežnik HP 67

Š

številka izdelka

mesto 3

številke delov

kartuša s tonerjem 39

kartuše s sponkami 39

nadomestni deli 39

potrošni material 39

pripomočki 38

T

TCP/IP

ročno konfiguriranje parametrov

IPv4 76

ročno konfiguriranje parametrov

IPv6 76

tehnična podpora

splet 86

teža, izdelek 11

težave s pobiranjem papirja

odpravljanje 91

tipkovnica

mesto 2

tiskalni mediji

nalaganje na pladenj 1 24

tiskanje

iz shranjevalnih dodatkov USB

63

shranjena opravila 58

SLWW

Stvarno kazalo 125

background image

tiskanje na obe strani

nastavitve (Windows) 51

ročno, Windows 51

Windows 51

tiskanje prek protokola NFC 60

Tiskanje prek protokola Wi-Fi

Direct 60

tiskanje s komunikacijo s tehnologijo

bližnjega polja 60

trdi disk

številka dela 38

trdi diski

šifrirani 80

U

upravljanje omrežja 75

V

varnost

šifrirani trdi disk 80

Varnost IP 79

varnostne nastavitve

HP-jev vdelani spletni strežnik

69

vdelana programska oprema

posodobitev, Mac 73

vdelani spletni strežnik

funkcije 66

odpiranje 75

preimenovanje izdelka 75

spreminjanje omrežnih

nastavitev 75

vdelani spletni strežnik (EWS)

dodeljevanje gesel 79

omrežna povezava 66

vdelani spletni strežnik HP

druge povezave, seznam 71

orodja za odpravljanje težav 69

splošne konfiguracijske

nastavitve 68

strani z informacijami 67

več strani na en list

tiskanje (Mac) 55

tiskanje (Windows) 52

visokozmogljiv pladenj

odpravljanje zastojev 96

visokozmogljiv pladenj, nalaganje

30

visokozmogljiv vhodni pladenj za

1500 listov

številka dela 38

vpis

nadzorna plošča 80

vrata

mesto 4

vrata LAN

mesto 4

vrata RJ-45

mesto 4

vrata USB

mesto 4

omogočanje 63

vrata USB, dodatna

številka dela 38

Vrata vmesnika

mesto 4

vrata za faks

mesto 4

vrata za tiskanje Hi-Speed USB 2.0

mesto 4

vrsta papirja

izbiranje (Windows) 52

vrste papirja

izbiranje (Mac) 55

Z

zadnji izhodni predal

odpravljanje zastojev 101

zahteve brskalnika

HP-jev vdelani spletni strežnik

66

zahteve spletnega brskalnika

HP-jev vdelani spletni strežnik

66

zaklep

matična plošča 80

zastoji 96

enota za obojestransko tiskanje

106

izhodni predal 106

mesta 92

nabiralnik 109

območje kartuše s tonerjem 97

pladenj 1 94

pladenj 2 94

pladenj za 1500 listov 96

pladnji za 500 listov 94

podajalnik ovojnic 108

pripomoček za spenjanje 111

pripomoček za zlaganje 111

razvijalna enota 101

samodejno krmarjenje 93

visokozmogljiv pladenj 96

vzroki 93

zadnji izhodni predal 101

zastoji papirja

mesta 92

zlagalnik

številka dela 38

zvočne specifikacije 19

126 Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*E6B67-90929*

*E6B67-90929*

E6B67-90929