HP LaserJet Enterprise M605 series - Pogled na nadzorno ploščo (nadzorna plošča z zaslonom na dotik, samo model x)

background image

Pogled na nadzorno ploščo (nadzorna plošča z zaslonom na dotik, samo model x)

OPOMBA:

Za boljšo vidljivost nagnite nadzorno ploščo.

Na začetnem zaslonu lahko dostopite do funkcij izdelka in si ogledate trenutno stanje izdelka.

Na začetni zaslon se lahko kadar koli vrnete tako, da se dotaknete gumba Domov . Dotaknite se gumba

Domov na spodnjem robu nadzorne plošče izdelka ali gumba Domov v zgornjem levem kotu večine

zaslonov.

OPOMBA:

Na začetnem zaslonu so lahko prikazane različne funkcije, odvisno od konfiguracije izdelka.

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Stanje izdelka

Vrstica stanja naprave vsebuje informacije o splošnem stanju naprave.

SLWW

Pogledi na izdelek

5

background image

2

Logotip HP ali gumb

Začetni zaslon

Na katerem koli zaslonu, razen na začetnem, se HP-jev logotip spremeni v gumb Domov

.

Dotaknite se gumba Domov

, da se vrnete na začetni zaslon.

3

Gumb Ustavi

Dotaknite se gumba Ustavi, če želite začasno zaustaviti trenutni posel. Odpre se zaslon

Stanje

opravila

, na katerem lahko posel prekličete ali nadaljujete.

4

Gumb

Vpis

ali

Izpis

Če želite dostopati do zaščitenih funkcij, se dotaknite gumba

Vpis

.

Dotaknite se gumba

Odjavi

za odjavo iz izdelka. Izdelek obnovi vse možnosti na privzete nastavitve.

5

Gumb Izbira jezika

Dotaknite se gumba za izbiro jezika, če želite izbrati jezik zaslona nadzorne plošče.

6

Gumb za prehod v način

mirovanja

Dotaknite se gumba za prehod v način mirovanja, če želite izdelek preklopiti v način mirovanja.

7

Gumb Omrežje

Dotaknite se gumba Omrežje, če želite informacije o omrežni povezavi.

8

Gumb Pomoč

Dotaknite se gumba Pomoč, da bi odprli vgrajeni sistem pomoči.

9

Drsni trak

Pomaknite drsni trak, da si ogledate celoten seznam razpoložljivih funkcij.

10

Funkcije

Glede na konfiguracijo izdelka so na tem območju lahko prikazane katere koli od naslednjih funkcij:

Shrani v pomnilnik naprave

Pridobi iz USB-ja

Pridobi iz pomnilnika naprave

Stanje opravila

Potrošni material

Pladnji

Skrbništvo

Vzdrževanje naprave

11

Gumb Domov

Kadar koli se lahko dotaknete gumba Domov

, da se vrnete na začetni zaslon.

6

Poglavje 1 Pregled izdelka

SLWW