HP LaserJet Enterprise M605 series - Uvod

background image

Uvod

Spodaj je opisano nalaganje papirja na pladenj 2 in dodatne pladnje za 500 listov (številka dela F2G68A). Na

te pladnje lahko naložite do 500 listov papirja s težo 75 g/m

2

.

OPOMBA:

Na pladnje za 500 listov papir nalagate enako kot na pladenj 2. Prikazan je samo pladenj 2.

1.

Odprite pladenj.

OPOMBA:

Ko je pladenj v uporabi, ga ne odpirajte.

2.

Preden naložite papir, prilagodite vodili za širino papirja tako,

da stisnete prilagoditvena zapaha in vodili potisnete na

velikost uporabljenega papirja.

2

X

A5

JIS B5

EXEC

A4

LGL/LTR

SLWW

Nalaganje pladnja 2 in pladnjev za 500 listov

27

background image

3.

Vodilo za dolžino papirja prilagodite tako, da stisnete

prilagoditveni zapah in vodilo potisnete na velikost

uporabljenega papirja.

2

4.

Naložite papir na pladenj. Preverite, ali se vodili samo rahlo

dotikata svežnja papirja in ga ne upogibata. Za informacije o

usmerjanju papirja si oglejte

Usmerjenost papirja na pladnju 2

in pladnjih za 500 listov na strani 29

.

OPOMBA:

Da preprečite zastoje, vodili papirja prilagodite na

ustrezno velikost in pladnja ne napolnite preveč. Vrh svežnja

mora biti pod oznako za poln pladenj.

2

5.

Zaprite pladenj.

28

Poglavje 2 Pladnji za papir

SLWW

background image

6.

Na nadzorni plošči izdelka se prikaže sporočilo o konfiguraciji

pladnja.

7.

Če prikazani velikost in vrsta papirja nista pravilni, izberite

možnost

Spremeni

in izberite drugo velikost ali vrsto papirja.

Za papir velikosti po meri določite dimenziji X in Y, ko se na

nadzorni plošči izdelka prikaže poziv.

2

Y

X