HP LaserJet Enterprise M605 series - Usmerjenost papirja na pladnju 2 in pladnjih za 500 listov

background image

Usmerjenost papirja na pladnju 2 in pladnjih za 500 listov

Če je nameščena enota za obojestransko tiskanje ali spenjalnik/zlagalnik, izdelek spremeni način

razporejanja slik na posamezni strani. Papir, za katerega je določeno, kako ga je treba usmeriti, naložite v

skladu z informaciji v naslednji tabel.

Vrsta papirja

Enostransko tiskanje,

brez spenjalnika/

zlagalnika

Obojestransko tiskanje,

brez spenjalnika/

zlagalnika

Enostransko tiskanje, s

spenjalnikom/

zlagalnikom

Obojestransko tiskanje, s

spenjalnikom/

zlagalnikom

Pisemski z glavo, vnaprej

natisnjeni in vnaprej

naluknjani

Z licem navzdol

Zgornji rob na sprednjem

delu pladnja

2

Z licem navzgor

Spodnji rob na sprednjem

delu pladnja

2

Z licem navzdol

Spodnji rob na sprednjem

delu pladnja

2

Z licem navzgor

Zgornji rob na sprednjem

delu pladnja

2

SLWW

Nalaganje pladnja 2 in pladnjev za 500 listov

29