HP LaserJet Enterprise M605 series - Uvod

background image

Uvod

Spodaj je opisano nalaganje papirja na pladenj 1, na katerega lahko naložite do 100 listov papirja s težo 75 g/

m

2

.

POZOR:

Da se izognete zastojem, ne dodajajte papirja na pladenj 1 ali ga odstranjujte z njega med

tiskanjem.

1.

Primite ročaja na obeh straneh pladnja 1 in pladenj povlecite

naprej, da ga odprete.

2.

Izvlecite podaljšek pladnja, da boste lahko naložili papir.

24

Poglavje 2 Pladnji za papir

SLWW

background image

3.

Na pladenj naložite papir. Za informacije o usmerjanju papirja

si oglejte

Usmerjenost papirja na pladnju 1 na strani 26

.

4.

Prepričajte se, da je papir pod črto polnjenja na vodilih za

papir.

OPOMBA:

Največja dovoljena višina svežnja je 10 mm ali

približno 100 listov 75 g papirja.

5.

Prilagodite stranski vodili tako, da se rahlo dotikata robov

svežnja papirja, vendar ne upogibata listov.

SLWW

Nalaganje pladnja 1

25