HP LaserJet Enterprise M605 series - Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja?

background image

Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja?

Število zastojev papirja poskusite zmanjšati z naslednjimi rešitvami.

1.

Uporabljajte samo papir, ki ustreza HP-jevim specifikacijam za ta izdelek.

2.

Uporabljajte papir, ki ni naguban, prepognjen ali poškodovan. Po potrebi uporabite papir iz drugega

paketa.

3.

Uporabljajte papir, na katerega se še ni tiskalo ali kopiralo.

4.

Poskrbite, da pladenj ni prenapolnjen. Če je, z njega odstranite cel sveženj papirja, tega poravnajte in

nato nekaj papirja naložite nazaj na pladenj.

5.

Preverite, ali sta vodili za papir na pladnju pravilno nastavljeni za uporabljeno velikost papirja. Vodili

nastavite tako, da se svežnja papirja rahlo dotikata in ga ne upogibata.

6.

Preverite, ali je pladenj do konca vstavljen v izdelek.

7.

Če tiskate na težki, vtisnjeni ali preluknjani papir, uporabite funkcijo ročnega podajanja in podajajte po

en list naenkrat.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega papirja

93

background image

8.

Odprite meni

Pladnji

na nadzorni plošči izdelka. Preverite, ali je pladenj pravilno konfiguriran za

uporabljeno vrsto in velikost papirja.

9.

Poskrbite, da so pogoji okolja tiskanje znotraj priporočenih vrednosti.