HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranite zastoje papirja v podajalniku ovojnic

background image

Odstranite zastoje papirja v podajalniku ovojnic

Zastoje v podajalniku ovojnic odstranite po naslednjem postopku. Če se je papir zagozdil, se na nadzorni

plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.

1.

Odstranite ovojnice, ki so naložene v podajalniku ovojnic.

Znižajte utež ovojnice in dvignite podaljšek pladnja tako, da

bo zaprt.

2.

Primite obe strani podajalnika ovojnic in ga počasi izvlecite iz

izdelka.

3.

Počasi odstranite zagozdene ovojnice iz podajalnika ovojnic.

108 Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Počasi odstranite zagozdene ovojnice iz izdelka.

5.

Namestite podajalnik ovojnic.