HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranite zastoje papirja na območju razvijalne enote

background image

Odstranite zastoje papirja na območju razvijalne enote

Po naslednjem postopku lahko na vseh možnih mestih na območju razvijalne enote preverite, ali se je

zagozdil papir. Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega

papirja.

Ta postopek uporabite samo v teh primerih:

Papir se je zagozdil v razvijalni enoti in ga ni mogoče odstraniti z območja zgornjega pokrova ali

zadnjega izhodnega območja.

Ko poskušate odpraviti zastoj v razvijalni enoti, se strga list.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega papirja 101

background image

1.

Izklopite izdelek.

2.

Izključite napajalni kabel.

3.

Če je nameščena dodatna enota za obojestransko tiskanje, jo

dvignite in povlecite naravnost ven. Postavite jo na stran.

102 Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Odprite zadnji izhodni predal.

5.

Odstranite zadnji izhodni pladenj. Poleg tečaja na levi strani

položite prst in močno potisnite desno, da zatič tečaja izstopi

iz odprtine v izdelku. Izhodni predal zasukajte navzven, da ga

odstranite.

OPOZORILO!

Razvijalna enota je zelo vroča. Da se izognete

opeklinam, počakajte, da se razvijalna enota ohladi, preden

nadaljujete.

6.

Potisnite modra vzvoda ob straneh razvijalne enote navzgor,

da sprostite enoto, nato jo izvlecite naravnost iz izdelka, da jo

odstranite.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega papirja 103

background image

7.

Odstranite zagozdeni papir. Po potrebi dvignite črno plastično

vodilo na vrhu razvijalne enote, da omogočite dostop do

zagozdenega lista.

POZOR:

Papirja z območja razvijalne enote ne odstranjujte z

ostrim ali kovinskim predmetom, ker lahko poškodujete

razvijalno enoto.

8.

Potisnite razvijalno enoto naravnost navzdol, da se zaskoči na

mestu.

9.

Znova namestite zadnji izhodni pladenj. Vstavite zatič

desnega tečaja v odprtino v izdelku. Levi tečaj potisnite

navznoter in ga potisnite v odprtino v izdelku. Zaprite zadnji

izhodni predal.

104 Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

10.

Na izdelek priključite napajalni kabel.

11.

Če ste odstranili dodatno enoto za obojestransko tiskanje, jo

znova namestite.

12.

Vklopite izdelek.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega papirja 105