HP LaserJet Enterprise M605 series - Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 1

background image

Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 1

Zastoje papirja na pladnju 1 odpravite po naslednjem postopku. Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči

prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.

1.

Počasi povlecite zagozdeni papir iz izdelka.