HP LaserJet Enterprise M605 series - Odstranite zastoje papirja v zlagalniku ali spenjalniku/zlagalniku

background image

Odstranite zastoje papirja v zlagalniku ali spenjalniku/zlagalniku

Po naslednjem postopku lahko na vseh možnih mestih v zlagalniku ali spenjalniku/zlagalniku preverite, ali se

je zagozdil papir. Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega

papirja.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega papirja 111

background image

1.

Na zadnji strani izdelka odprite vratca na zlagalniku ali

spenjalniku/zlagalniku in odprite zadnji izhodni predal.

2.

Previdno odstranite zagozdeni papir.

3.

Zaprite vratca na zlagalniku ali spenjalniku/zlagalniku in

zaprite zadnji izhodni predal.

OPOMBA:

Da se bo tiskanje lahko nadaljevalo, potisnite

izhodni predal navzdol v najnižji položaj.

112 Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW