HP LaserJet Enterprise M605 series - Odpravite zastoje v dodatnem visokozmogljivem pladnju za 1500 listov

background image

Odpravite zastoje v dodatnem visokozmogljivem pladnju za 1500 listov

Zastoje papirja na visokozmogljivem pladnju za 1500 listov odpravite po naslednjem postopku. Če se je papir

zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.

1.

Odprite sprednja vratca pladnja.

3

2.

Odstranite sveženj papirja.

3.

Če na območju podajanja vidite rob zagozdenega papirja, ga

počasi povlecite dol in iz izdelka. (Papirja ne vlecite naravnost

ven, ker se bo strgal.) Če papirja ne vidite, poglejte v območje

zgornjega pokrova.

96

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Poskrbite, da papir ne presega oznak za polnjenje na vodilih

za papir in da je sprednji rob svežnja poravnan s puščicami.

5.

Zaprite sprednja vratca pladnja.