HP LaserJet Enterprise M605 series - Odpravite zastoje papirja v nabiralniku s 5 predali

background image

Odpravite zastoje papirja v nabiralniku s 5 predali

Po naslednjem postopku lahko na vseh možnih mestih v nabiralniku s 5 predali preverite, ali se je zagozdil

papir. Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega papirja 109

background image

1.

Odstranite papir iz izhodnih predalov.

2.

Odprite vratca za dostop do zastoja na zadnji strani

nabiralnika s 5 predali.

3.

Če je papir zagozden na vrhu nabiralnika s 5 predali, ga

povlecite naravnost navzdol, da ga odstranite.

110 Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Če je papir zagozden na dnu nabiralnika s 5 predali, odprite

zadnji izhodni predal in papir povlecite naravnost navzgor, da

ga odstranite.

5.

Zaprite vratca za dostop do zastoja in zadnji izhodni predal.