Pomoč HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Uporabniški priročnik

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali

prevajanje dokumenta brez predhodnega

pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih

dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so

navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene

izdelkom in storitvam. Informacij na tem

mestu ni mogoče razlagati kot dodatne

garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali

uredniške napake ali izpuste v tem

dokumentu.

Številka dela: E6B67-90929

Edition 1, 4/2015

Zaščitene znamke

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

in

PostScript

®

so blagovne znamke podjetja

Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple Computer,

Inc. iPod je dovoljeno uporabljati samo za

zakonsko dovoljeno kopiranje ali kopiranje s

pooblastilom lastnika avtorskih pravic. Ne

kradite glasbe.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene blagovne

znamke podjetja Microsoft Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka podjetja

Open Group.

background image

Kazalo

1 Pregled izdelka ............................................................................................................................................. 1

Pogledi na izdelek .................................................................................................................................................. 1

Pogled na izdelek od spredaj .............................................................................................................. 2
Pogled na izdelek od zadaj .................................................................................................................. 3
Vrata vmesnika .................................................................................................................................... 4
Pogled na nadzorno ploščo (4-vrstična nadzorna plošča, samo modela n in dn) ............................. 4
Pogled na nadzorno ploščo (nadzorna plošča z zaslonom na dotik, samo model x) ........................ 5

Specifikacije izdelka ............................................................................................................................................... 7

Tehnične specifikacije ......................................................................................................................... 7
Podprti operacijski sistemi .................................................................................................................. 9
Rešitve mobilnega tiskanja ............................................................................................................... 10
Dimenzije izdelka .............................................................................................................................. 11

Dimenzije izdelkov ob prodaji ......................................................................................... 11
Dimenzije dodatnih vhodnih in izhodnih pripomočkov .................................................. 13
Dimenzije vzorčnih kombinacij izdelkov in dodatnih pripomočkov .............................. 16

Prva kombinacija .......................................................................................... 17
Druga kombinacija ........................................................................................ 17
Tretja kombinacija ........................................................................................ 18

Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ................................................................. 19
Razpon delovnega okolja .................................................................................................................. 20

Nastavitev strojne in namestitev programske opreme izdelka ......................................................................... 21

2 Pladnji za papir ........................................................................................................................................... 23

Nalaganje pladnja 1 ............................................................................................................................................. 24

Uvod ................................................................................................................................................... 24
Usmerjenost papirja na pladnju 1 ..................................................................................................... 26

Nalaganje pladnja 2 in pladnjev za 500 listov .................................................................................................... 27

Uvod ................................................................................................................................................... 27
Usmerjenost papirja na pladnju 2 in pladnjih za 500 listov ............................................................. 29

Nalaganje dodatnega visokozmogljivega pladnja za 1500 listov ...................................................................... 30

Uvod ................................................................................................................................................... 30
Naložite pladenj ................................................................................................................................ 30

SLWW

iii

background image

Nalaganje dodatnega pladnja za medije po meri ............................................................................................... 32

Uvod ................................................................................................................................................... 32
Izdelek konfigurirajte za pladenj za medije po meri ........................................................................ 32
Nalaganje papirja na pladenj za medije po meri ............................................................................... 33
Usmerjenost papirja na pladnju za medije po meri .......................................................................... 34

Nalaganje ovojnic ................................................................................................................................................ 35

Uvod ................................................................................................................................................... 35
Usmerjenost ovojnic .......................................................................................................................... 36

3 Potrošni material, pripomočki in deli ............................................................................................................ 37

Naročanje potrošnega materiala, pripomočkov in delov ................................................................................... 38

Naročanje .......................................................................................................................................... 38
Potrošni material in pripomočki ....................................................................................................... 38
Deli, ki jih lahko uporabniki sami popravijo ...................................................................................... 39

Menjava kartuše s tonerjem ................................................................................................................................ 42

Uvod ................................................................................................................................................... 42
Podatki o kartušah s tonerjem .......................................................................................................... 42
Odstranite in zamenjajte kartušo ..................................................................................................... 43

Zamenjajte kartušo s sponkami .......................................................................................................................... 47

Uvod ................................................................................................................................................... 47
Odstranite in zamenjajte kartušo s sponkami .................................................................................. 47

4 Tiskanje ...................................................................................................................................................... 49

Tiskalniški posli (Windows) ................................................................................................................................. 50

Tiskanje (Windows) ........................................................................................................................... 50
Samodejno obojestransko tiskanje (Windows) ................................................................................ 51
Ročno obojestransko tiskanje (Windows) ........................................................................................ 51
Tiskanje več strani na en list (Windows) ........................................................................................... 52
Izbira vrste papirja (Windows) .......................................................................................................... 52
Dodatni tiskalni posli ........................................................................................................................ 52

Tiskalniški posli (OS X) ......................................................................................................................................... 54

Tiskanje (OS X) ................................................................................................................................... 54
Samodejno obojestransko tiskanje (OS X) ....................................................................................... 54
Ročno obojestransko tiskanje (OS X) ................................................................................................ 54
Tiskanje več strani na en list (OS X) .................................................................................................. 55
Izbira vrste papirja (OS X) .................................................................................................................. 55
Dodatni tiskalni posli ........................................................................................................................ 55

Shranjevanje tiskalniških poslov v izdelek za poznejše tiskanje ....................................................................... 56

Uvod ................................................................................................................................................... 56
Ustvarjanje shranjenega opravila (Windows) ................................................................................... 56
Ustvarjanje shranjenega opravila (OS X) .......................................................................................... 57

iv

SLWW

background image

Tiskanje shranjenega opravila .......................................................................................................... 58
Brisanje shranjenega opravila .......................................................................................................... 58

Mobilno tiskanje .................................................................................................................................................. 60

Uvod ................................................................................................................................................... 60
Tiskanje prek protokolov Wi-Fi Direct in NFC ................................................................................... 60
HP ePrint za tiskanje po e-pošti ........................................................................................................ 60
Programska oprema HP ePrint ......................................................................................................... 61
AirPrint ............................................................................................................................................... 61
Funkcija tiskanja, vdelana v napravah Android ................................................................................ 62

Tiskanje prek vrat USB ......................................................................................................................................... 63

Uvod ................................................................................................................................................... 63
Omogočanje vrat USB za tiskanje ..................................................................................................... 63
Tiskanje dokumentov z USB-ja ......................................................................................................... 64

5 Upravljanje naprave .................................................................................................................................... 65

Napredna konfiguracija s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom .................................................................. 66

Uvod ................................................................................................................................................... 66
Dostop do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika (EWS) ........................................................... 66
Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ....................................................................... 67

zavihek Informacije ......................................................................................................... 67
Zavihek Splošno .............................................................................................................. 68
Zavihek Natisni ............................................................................................................... 68
Zavihek Odpravljanje težav ............................................................................................ 69
Zavihek Varnost .............................................................................................................. 69
Zavihek HP-jeve spletne storitve ................................................................................... 70
Zavihek Omrežje ............................................................................................................. 70
Seznam Druge povezave ................................................................................................ 71

Napredna konfiguracija s pripomočkom HP Utility za OS X ................................................................................ 73

Odpiranje pripomočka HP Utility ....................................................................................................... 73
Funkcije pripomočka HP Utility ......................................................................................................... 73

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP .................................................................................................................. 75

Izjava o skupni rabi tiskalnika ........................................................................................................... 75
Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev .................................................................................... 75
Preimenovanje izdelka v omrežju ..................................................................................................... 75
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči .................................................... 76
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči .................................................... 76
Nastavitve hitrosti in dupleksa povezave ........................................................................................ 77

Varnostne funkcije izdelka .................................................................................................................................. 79

Uvod ................................................................................................................................................... 79
izjave o varnosti ................................................................................................................................ 79
Varnost IP .......................................................................................................................................... 79

SLWW

v

background image

Dodelitev ali spreminjanje sistemskega gesla s HP-jevim vdelanim spletnim strežnikom ............ 79
Prijava v izdelek ................................................................................................................................ 80
Podpora za šifriranje: HP-jevi šifrirani visokozmogljivi trdi diski .................................................... 80
zaklep matične plošče ....................................................................................................................... 80

Nastavitve za varčevanje .................................................................................................................................... 81

Uvod ................................................................................................................................................... 81
Tiskanje s funkcijo EconoMode ......................................................................................................... 81
Nastavite časovnik za mirovanje in konfigurirajte izdelek tako, da porablja 1 W ali manj
energije .............................................................................................................................................. 81

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 83
Posodobitve programske in vdelane programske opreme ................................................................................ 84

6 Odpravljanje težav ...................................................................................................................................... 85

Podpora za stranke ............................................................................................................................................. 86
Sistem pomoči na nadzorni plošči ....................................................................................................................... 87
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ........................................................................................................ 88

Uvod ................................................................................................................................................... 88
Obnovitev tovarniških nastavitev na nadzorni plošči izdelka .......................................................... 88
Obnovitev tovarniških nastavitev v HP-jevem vdelanem spletnem strežniku (samo izdelki, ki
so povezani v omrežje) ..................................................................................................................... 88

Na nadzorni plošči izdelka se prikaže sporočilo Raven kartuše je nizka ali Raven kartuše je zelo nizka ......... 89

Spreminjanje nastavitev zelo nizke ravni ......................................................................................... 89

Za izdelke z zmožnostjo faksiranja ................................................................................ 89

Naročanje potrošnega materiala ...................................................................................................... 90

Izdelek ne pobira papirja ali pa ga ne podaja pravilno ....................................................................................... 91

Uvod ................................................................................................................................................... 91
Izdelek ne pobira papirja ................................................................................................................... 91
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ...................................................................................... 91

Odstranjevanje zagozdenega papirja ................................................................................................................. 92

Uvod ................................................................................................................................................... 92
Mesta zastojev .................................................................................................................................. 92
Samodejno krmarjenje za odpravljanje zastojev ............................................................................. 93
Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja? ............................................................... 93
Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 1 ...................................................................................... 94
Odpravite zastoje papirja na pladnju 2 in pladnjih za 500 listov ..................................................... 94
Odpravite zastoje v dodatnem visokozmogljivem pladnju za 1500 listov ...................................... 96
Odpravite zastoje papirja na območju kartuše s tonerjem .............................................................. 97
Odpravite zastoje papirja v zadnjem izhodnem predalu ............................................................... 101
Odstranite zastoje papirja na območju razvijalne enote ............................................................... 101
Odpravite zastoje papirja v izhodnem predalu .............................................................................. 106
Odstranite zastoje papirja v enoti za obojestransko tiskanje ........................................................ 106

vi

SLWW

background image

Odstranite zastoje papirja v podajalniku ovojnic ........................................................................... 108
Odpravite zastoje papirja v nabiralniku s 5 predali ........................................................................ 109
Odpravite zastoje v zlagalniku ali spenjalniku/zlagalniku ............................................................ 111

Odstranite zastoje papirja v zlagalniku ali spenjalniku/zlagalniku ............................ 111
Odpravite zastoje sponk v spenjalniku/zlagalniku ...................................................... 113

Izboljšanje kakovosti tiskanja ........................................................................................................................... 115

Uvod ................................................................................................................................................ 115
Tiskanje iz drugega programa ........................................................................................................ 115
Preverjanje nastavitve vrste papirja za tiskalni posel ................................................................... 115

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) .......................................................... 115
Preverjanje nastavitve vrste papirja (OS X) ................................................................. 115

Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ........................................................................................... 116
Čiščenje izdelka ............................................................................................................................... 116

Tiskanje čistilne strani .................................................................................................. 116

Vizualni pregled kartuše s tonerjem .............................................................................................. 117
Preverjanje papirja in okolja za tiskanje ......................................................................................... 117

Prvi korak: Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam ................................ 117
Drugi korak: Preverjanje okolja .................................................................................... 117
Tretji korak: Nastavitev poravnave posameznih pladnjev .......................................... 118

Uporaba drugega gonilnika tiskalnika ............................................................................................ 118

Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ............................................................................................................. 120

Uvod ................................................................................................................................................ 120
Slaba fizična povezava .................................................................................................................... 120
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek ....................................................................... 120
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ................................................................................ 120
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................................... 121
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................................. 121
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................................. 121
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................................... 121

Stvarno kazalo ............................................................................................................................................. 123

SLWW

vii

background image

viii

SLWW

background image

1