HP LaserJet Enterprise M605 series - Vložte papier do zásobníka na vlastné médiá

background image

Vložte papier do zásobníka na vlastné médiá

1.

Otvorte zásobník.

2.

Otvorte vodiace lišty šírky papiera na bočnej strane

zásobníka.

3.

Otvorte vodiacu lištu dĺžky papiera na zadnej strane

zásobníka.

SKWW

Vloženie papiera do zásobníka na vlastné médiá

35

background image

4.

Do zásobníka vložte papier. Skontrolujte papier a overte, či sa

vodiace lišty zľahka dotýkajú stohu, ale neohýbajú ho.

Informácie o tom, ako treba otočiť papier, nájdete v časti

Orientácia papiera v zásobníku na vlastné médiá

na strane 36

.

5.

Zatvorte zásobník.