HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientácia papiera v zásobníku na vlastné médiá

background image

Orientácia papiera v zásobníku na vlastné médiá

Ak používate papier, ktorý si vyžaduje špecifickú orientáciu, vložte ho podľa informácií uvedených

v nasledujúcej tabuľke.

Typ papiera

Jednostranná tlač

Obojstranná tlač

Hlavičkový, predtlačený alebo perforovaný

Lícovou stranou nadol

Horný okraj smeruje k prednej časti zásobníka

2

Lícovou stranou nahor

Dolný okraj smeruje k prednej časti zásobníka

2

36

Kapitola 2 Zásobníky papiera

SKWW