HP LaserJet Enterprise M605 series - Konfigurácia zariadenia pre zásobník na vlastné médiá

background image

Konfigurácia zariadenia pre zásobník na vlastné médiá

1.

Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Administration (Správa)

Manage Trays (Správa zásobníkov)

Tray 2 Model (Model zásobníka 2)

3.

Zvoľte položku

Custom Tray

(Vlastný zásobník).

4.

Stlačte tlačidlo

OK

.

34

Kapitola 2 Zásobníky papiera

SKWW