HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V nasledujúcej časti je opísaný postup konfigurácie zariadenia na používanie voliteľného zásobníka na

vlastné médiá (číslo dielu F2G75A) a vkladanie papiera do tohto zásobníka. Zásobník na vlastné médiá možno

vložiť len do pozície pre zásobník 2 a zmestí sa doň papier menšej veľkosti ako do štandardného zásobníka

v pozícii zásobníka 2. Podporuje tieto veľkosti papiera:

Statement

5 x 7

5 x 8

A5

A6

B6 (JIS)

Dvojitá otočená japonská pohľadnica

Dvojitá pohľadnica (JIS)

POZNÁMKA:

Zošívačka nepodporuje žiadne veľkosti papiera, ktoré podporuje zásobník na vlastné médiá.

Automatická duplexná jednotka podporuje veľkosť A5, keď sa papier vloží krátkym okrajom napred, ale

nepodporuje žiadnu inú z veľkostí, ktoré podporuje zásobník na vlastné médiá.