HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientácia papiera v zásobníku 2 a zásobníku na 500 hárkov

background image

Orientácia papiera v zásobníku 2 a zásobníku na 500 hárkov

Ak je nainštalovaná duplexná jednotka alebo ak je nainštalovaná zošívačka/stohovač, zariadenie zmení

spôsob usporiadania snímok na každej strane. Ak používate papier, ktorý si vyžaduje špecifickú orientáciu,

vložte ho podľa informácií uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Typ papiera

Jednostranná tlač, bez

zošívačky/stohovača

Obojstranná tlač, bez

zošívačky/stohovača

Jednostranná tlač, so

zošívačkou/stohovačom

Obojstranná tlač, so

zošívačkou/stohovačom

Hlavičkový, predtlačený

alebo perforovaný

Lícovou stranou nadol

Horný okraj smeruje

k prednej časti zásobníka

2

Lícovou stranou nahor

Dolný okraj smeruje

k prednej časti zásobníka

2

Lícovou stranou nadol

Dolný okraj smeruje

k prednej časti zásobníka

2

Lícovou stranou nahor

Horný okraj smeruje

k prednej časti zásobníka

2

SKWW

Vkladanie papiera do zásobníka 2 a zásobníkov na 500 hárkov

31