HP LaserJet Enterprise M605 series - Naplnenie zásobníka

background image

Naplnenie zásobníka

1.

Stlačte uvoľňovaciu úchytku a otvorte dvierka zásobníka na

1 500 hárkov.

3

2.

Stlačte úchytky na vodiacej lište v prednej časti zásobníka

a posuňte ich na správnu veľkosť papiera.

POZNÁMKA:

Ak je v zásobníku papier, vyberte ho. Keď je

v zásobníku papier, vodiace lišty nemožno nastaviť.

A4

LGL

LTR

32

Kapitola 2 Zásobníky papiera

SKWW

background image

3.

Do zásobníka vložte papier. Vkladajte celé dávky naraz.

Zabránite tak zaseknutiu médií. Dávky papiera nerozdeľujte

na menšie časti.

4.

Skontrolujte, či papier neprevyšuje značky naplnenia na

vodiacich lištách papiera a či je predný okraj stohu zarovnaný

so šípkami.

5.

Zatvorte dvierka zásobníka.

SKWW

Vkladanie papiera do voliteľného vysokokapacitného zásobníka na 1 500 hárkov

33