HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V nasledujúcej časti je opísaný spôsob vloženia papiera do voliteľného vysokokapacitného zásobníka na

1 500 hárkov (číslo dielu F2G73A). Tento zásobník sa dá upraviť pre veľkosti Letter, A4 a Legal.

UPOZORNENIE:

Počas tlače nevkladajte papier do zásobníkov, aby ste predišli zaseknutiu papiera.