HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientácia obálky

background image

Orientácia obálky

1.

Do zásobníka 1 vkladajte obálky prednou stranou obálky

smerujúcou nahor a krátkym okrajom s poštovou známkou

smerom do zariadenia.

2.

Vo voliteľnom podávači obálok nadvihnite prítlačnú platňu a

vkladajte obálky prednou stranou obálky smerujúcou nahor a

krátkym okrajom s poštovou známkou smerom do zariadenia.

Pred tlačou zatlačte prítlačnú platňu na stoh obálok.

38

Kapitola 2 Zásobníky papiera

SKWW

background image

3