HP LaserJet Enterprise M605 series - Úvod

background image

Úvod

V nasledujúcej časti je opísaný spôsob vkladania obálok. Na tlač obálok používajte len zásobník 1 alebo

voliteľný podávač obálok (číslo dielu F2G74A). Zásobník 1 má kapacitu 10 obálok. Voliteľný podávač obálok

má kapacitu až 75 obálok.

POZNÁMKA:

Pred tlačou zvoľte v ovládači tlačiarne správny typ papiera.

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu tlačte obálky do zadnej výstupnej priehradky, čo dosiahnete otvorením

zadnej priehradky.

SKWW

Vkladanie obálok

37