HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientácia papiera v zásobníku 1

background image

Orientácia papiera v zásobníku 1

Ak je nainštalovaná duplexná jednotka alebo ak je nainštalovaná zošívačka/stohovač, zariadenie zmení

spôsob usporiadania snímok na každej strane. Ak používate papier, ktorý si vyžaduje špecifickú orientáciu,

vložte ho podľa informácií uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Typ papiera

Jednostranná tlač, bez

zošívačky/stohovača

Obojstranná tlač, bez

zošívačky/stohovača

Jednostranná tlač, so

zošívačkou/stohovačom

Obojstranná tlač, so

zošívačkou/stohovačom

Hlavičkový, predtlačený

alebo perforovaný

Lícovou stranou nahor

Horný okraj smeruje

k zariadeniu

Lícovou stranou nadol

Dolný okraj smeruje

k zariadeniu

Lícovou stranou nahor

Dolný okraj smeruje

k zariadeniu

Lícovou stranou nadol

Horný okraj smeruje

k zariadeniu

28

Kapitola 2 Zásobníky papiera

SKWW