HP LaserJet Enterprise M605 series - Zásobníky papiera

background image

Zásobníky papiera

Plnenie zásobníka 1

Vkladanie papiera do zásobníka 2 a zásobníkov na 500 hárkov

Vkladanie papiera do voliteľného vysokokapacitného zásobníka na 1 500 hárkov

Vloženie papiera do zásobníka na vlastné médiá

Vkladanie obálok

Ďalšie informácie:

Prejdite na stránku

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/

ljM606

.

Komplexná podpora pre vaše zariadenie od spoločnosti HP zahŕňa nasledujúce informácie:

Inštalácia a konfigurovanie

Vzdelávanie a používanie

Riešenie problémov

Prevzatie aktualizácií softvéru

Fóra podpory

Vyhľadanie informácií o záruke a regulačných podmienkach

SKWW

25