HP LaserJet Enterprise M605 series - Výber typu papiera (OS X)

background image

Výber typu papiera (OS X)

1.

Kliknite na ponuku File (Súbor) a potom kliknite na možnosť Print (Tlač).

2.

Vyberte zariadenie.

3.

Kliknite na položku Show Details (Zobraziť podrobnosti) a potom kliknite na ponuku Media & Quality

(Médiá a kvalita) alebo Paper/Quality (Papier/kvalita).

4.

Vyberte požadovaný typ z rozbaľovacieho zoznamu Media-type (Typ média).

5.

Kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).