HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač viacerých strán na jeden hárok (OS X)

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok (OS X)

1.

Kliknite na ponuku File (Súbor) a potom kliknite na možnosť Print (Tlač).

2.

Vyberte zariadenie.

3.

Kliknite na položku Show Details (Zobraziť podrobnosti) a potom kliknite na ponuku Layout

(Rozloženie).

4.

V rozbaľovacom zozname Pages per Sheet (Počet strán na hárok) vyberte počet strán, ktoré chcete

vytlačiť na každom hárku.

5.

V oblasti Layout Direction (Poradie strán) vyberte poradie a umiestnenie strán na hárku.

6.

V ponuke Borders (Okraje) vyberte typ okraja, ktorý chcete vytlačiť okolo každej stránky na hárku.

7.

Kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).