HP LaserJet Enterprise M605 series - Postup tlače (OS X)

background image

Postup tlače (OS X)

Nasledujúci postup opisuje proces základnej tlače pre systém OS X.

1.

Kliknite na ponuku File (Súbor) a potom kliknite na možnosť Print (Tlačiť).

2.

Vyberte zariadenie.

3.

Kliknite na položku Show Details (Zobraziť podrobnosti) a potom vyberte iné ponuky na úpravu

nastavení tlače.

4.

Kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).