HP LaserJet Enterprise M605 series - Manuálna tlač na obidve strany (OS X)

background image

Manuálna tlač na obidve strany (OS X)

POZNÁMKA:

Táto funkcia je dostupná, ak je nainštalovaný ovládač tlače HP. Nemusí byť dostupná, ak

používate službu AirPrint.

1.

Kliknite na ponuku File (Súbor) a potom kliknite na možnosť Print (Tlač).

2.

Vyberte zariadenie.

3.

Kliknite na položku Show Details (Zobraziť podrobnosti) a potom kliknite na ponuku Manual Duplex

(Manuálna obojstranná tlač).

4.

Kliknite do rámčeka Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač) a vyberte možnosť viazania.

5.

Kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).

6.

Choďte k produktu a zo zásobníka 1 vyberte všetok čistý papier.

7.

Vyberte vytlačený stoh z výstupnej priehradky a vložte ho do vstupného zásobníka potlačenou stranou

nahor.

8.

V prípade výzvy pokračujte dotykom príslušného tlačidla na ovládacom paneli.

56

Kapitola 4 Tlač

SKWW