HP LaserJet Enterprise M605 series - Automatická tlač na obidve strany (OS X)

background image

Automatická tlač na obidve strany (OS X)

POZNÁMKA:

Tieto informácie sa vzťahujú na zariadenia, ktoré sú vybavené automatickou duplexnou

jednotkou.

POZNÁMKA:

Táto funkcia je dostupná, ak je nainštalovaný ovládač tlače HP. Nemusí byť dostupná, ak

používate službu AirPrint.

1.

Kliknite na ponuku File (Súbor) a potom kliknite na možnosť Print (Tlačiť).

2.

Vyberte zariadenie.

3.

Kliknite na položku Show Details (Zobraziť podrobnosti) a potom kliknite na ponuku Layout

(Rozloženie).

4.

V rozbaľovacom zozname Two-Sided (Obojstranné) vyberte požadovanú možnosť väzby.

5.

Kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).