HP LaserJet Enterprise M605 series - Tlač dokumentov z USB

background image

Tlač dokumentov z USB

1.

Vložte pamäťovú jednotku USB do portu USB s jednoduchým prístupom.

POZNÁMKA:

Port môže byť zakrytý. Na niektorých zariadeniach sa kryt otvorí. Na iných zariadeniach

musíte kryt odobrať vytiahnutím priamo von.

2.

Zariadenie zaznamenalo jednotku USB typu flash. Ak chcete prejsť na jednotku, dotknite sa alebo

stlačte tlačidlo

OK

alebo po zobrazení výzvy vyberte zo zoznamu dostupných aplikácií položku

Retrieve

from USB

(Načítať z jednotky USB). Zobrazí sa obrazovka

Retrieve from USB

(Načítať z jednotky USB).

3.

Vyberte názov dokumentu, ktorý chcete vytlačiť.

POZNÁMKA:

Dokument môže byť umiestnený v priečinku. Podľa potreby otvorte priečinky.

4.

Ak chcete nastaviť počet kópií, vyberte položku

Copies

(Kópie) a potom pomocou klávesnice zmeňte

počet kópií.

5.

Dotykom tlačidla Spustiť alebo stlačením tlačidla

OK

vytlačíte dokument.

66

Kapitola 4 Tlač

SKWW

background image

5